Як порахувати площу кола

Як порахувати площу кола

Для вирішення поставленого завдання перш за все необхідно ввести поняття числа П (Пі). Число П — математична константа, що виражає відношення довжини кола до діаметра цієї окружності. П — це нескінченна неперіодичні десяткова дріб, її значення постійно для будь-яких кіл і приблизно дорівнює 3,14159265358979 … Для вирішення практичних завдань зазвичай досить значення 3,14 Площа кола — одна з геометричних величин визначає її розмір. Для знаходження цієї величини досить знати радіус кола і число П (Пі).

Інструкція

  1. Нехай дано коло. Якщо радіус цього кола нам не відомий, то можна з’ясувати його кількома способами:

    - Дізнатися радіус простим вимірюванням радіусу її кола,

    - Якщо відома довжина кола цього кола, то її радіус можна обчислити за формулою R = L/2П, де L — довжина кола,

    - Можна описати квадрат близько кола, тоді її радіус буде дорівнює половині сторони цього квадрата.
  2. Зі шкільного курсу геометрії відома теорема — площа кола дорівнює половині твори довжини обмежує її окружності на радіус.

    S = П * R * R

Зверніть увагу

Існує декілька альтернативних формул для обчислення площі круга, всі вони шляхом перетворень наводяться до загальної формули, але можуть бути корисні в конкретних ситуаціях.