Як порахувати похибка

Як порахувати похибка

Похибка є величиною, яка визначає можливі відхилення отриманих даних від точного значення. Існують поняття відносної і абсолютної похибки. Їх перебування — одне із завдань математичного аналізу. Однак на практиці більш важливо буває порахувати похибка розкиду будь-якого вимірюваного показника. Фізичні прилади мають власну допустиму похибку. Але не тільки її потрібно враховувати при визначенні показника. Для підрахунку похибки розкиду σ необхідно провести кілька вимірювань даної величини.

Вам знадобиться

Прилад для вимірювання потрібної величини

Інструкція

  1. Виміряйте приладом чи іншим засобом вимірювання потрібну вам величину. Повторіть вимірювання кілька разів. Тим більше буде отримано значень, тим вище точність визначення похибки розкиду. Звичайно проводять 6-10 вимірювань. Запишіть отриманий набір значень вимірюваної величини.
  2. Якщо всі отримані значення рівні, отже, похибка розкиду дорівнює нулю. Якщо ж у ряді є відмінні значення, обчисліть похибка розкиду. Для її визначення існує спеціальна формула.
  3. Відповідно до формули, обчисліть спочатку середню величину <х> з отриманих значень. Для цього складіть всі значення, а їх суму поділіть на кількість проведених вимірювань n.
  4. Визначте черзі різниця між кожною отриманою величиною і середнім значенням <х>. Запишіть результати отриманих різниць. Потім зведіть все різниці в квадрат. Знайдіть суму даних квадратів. Збережіть останній отриманий результат суми.
  5. Обчисліть вираз n (n-1), де n — кількість проведених вами вимірювань. Поділіть результат суми з попереднього обчислення на отримане значення.
  6. Візьміть корінь квадратний частки від ділення. Це і буде похибка розкиду σ, виміряної вами величини.