Як порахувати рентабельність підприємства

Як порахувати рентабельність підприємства

Для оцінки ефективності економічної діяльності підприємства використовується розрахунок показників прибутковості, які мають і іншу назву — показники рентабельності. Загальну ефективність роботи підприємства відображає показник рентабельності підприємства. Як же його розрахувати?

Інструкція

 1. Показник рентабельності підприємства демонструє, наскільки ефективно використовуються у його діяльності всі майнові активи підприємства, а саме основні й оборотні кошти. А якщо бути точніше, то сенс показника рентабельності полягає в розрахунку обсягу прибутку, отриманого підприємством при вкладенні 1 рубля в свої виробничі фонди. Для того щоб порахувати рентабельність підприємства необхідно скористатися такою формулою:

  РП = БП / (ОПФср. + ОСР.)

  де РП — рентабельність підприємства;

  БП — балансова (бухгалтерська) прибуток підприємства, отриманий ним в звітному періоді;

  ВОАср. — Середнє значення вартості необоротних активів, розраховане за звітний період;

  ОСР .- середнє значення вартості оборотних активів, розраховане за звітний період.
 2. Балансова (бухгалтерська) прибуток підприємства — це прибуток, отриманий підприємством за підсумками звітного періоду, яка є базою для нарахування податку на прибуток. Іншими словами, це прибуток підприємства до оподаткування. Щоб розрахувати цей показник, необхідно з величини отриманої від реалізації товарів і послуг виручки прибрати:

   - Собівартість реалізованих товарів або наданих послуг;

   - Управлінські і комерційні витрати;

   - Сальдо від операційної діяльності;

   - Сальдо від позареалізаційної діяльності.
 3. Для розрахунку середньої величини виробничих фондів підприємства необхідно знати балансову вартість цих фондів на кінець аналізованого періоду і на його початок. Далі, використовуючи формулу розрахунку простої середньої величини, розрахувати середню вартість майна підприємства в звітному періоді.

Корисні поради

Порахувати рентабельність підприємства можна, використовуючи такі документи, як «Бухгалтерський баланс» (Форма № 1) і Звіт про фінансові результати (Форма № 2).