Як порахувати рентабельність

Як порахувати рентабельність

Для оцінки ефективності виробництва проводять аналіз з використанням отриманого фінансового результату. Як показники фінансової діяльності виступають рентабельність: продажів, активів, виробництва та власного капіталу.

Вам знадобиться

Ф.2 бухгалтерської звітності «Звіт про фінансові результати»
Ф.1 «Бухгалтерський баланс»

Інструкція

  1. Рентабельність продажів — коефіцієнт, що показує частку прибутку в кожному зароблений карбованець. Рентабельність розрахуйте розподілом прибутку від реалізації, робіт і послуг або діленням чистого прибутку на суму отриманої виручки.
  2. Рентабельність активів — відносний показник ефективності діяльності. Знайдіть цей показник шляхом розподілу чистого прибутку, отриманого за період, на загальну величину активів за період.
  3. Рентабельність виробництва — коефіцієнт, який показує, скільки рублів прибутку підприємство має з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію. Для його визначення розділіть прибуток від реалізації на суму витрат на виробництво продукції.
  4. Рентабельність власного капіталу — відносний показник ефективності діяльності, що показує ефект на інвестиції з точки зору облікового прибутку. Щоб його знайти, розділіть чистий прибуток на власний капітал підприємства.