Як порахувати сальдо кінцеве


 

Сальдо являє собою різницю витрат і надходжень підприємства за певний період часу. Поняття «кінцеве сальдо» використовується для визначення залишку по конкретному рахунку на кінець періоду і застосовується, як правило, при складанні оборотно-сальдової відомості. Порядок розрахунку визначається характером аналітичного або синтетичного рахунку.


Інструкція

  1. Сформуйте оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку. Вона повинна містити стовпець з найменуванням рахунки і три пари стовпців для розрахунку дебету і кредиту з початкового залишку, оборотам за період і кінцевого сальдо. На підставі даних попереднього звітного періоду внесіть дебетові і кредитові показники по початковому сальдо.
  2. Визначте обороти за звітний період. Для цього на підставі даних бухгалтерського обліку вкажіть суми дебету і кредиту по кожному рахунку. Перевірте, що суми збігаються з первинною документацією. В іншому випадку допущені помилки можуть спричинити неточності при залишенні річного балансу.
  3. Проаналізуйте характер рахунку, для якого необхідно визначити кінцеве сальдо. Вони поділяються на активні, пасивні та активно-пасивні. Це необхідно зробити тому, що порядок розрахунку залишку на кінець звітного періоду у них відрізняється.
  4. Розрахуйте кінцеве сальдо за активними рахунками. Надходження на ці рахунки відображаються за дебетом, а вибуття — по кредиту. При підрахунку залишку на кінець місяця необхідно до дебетовим початковим залишкам додати дебетові обороти і відняти кредитові обороти. В результаті буде отримано дебетової ліжковому сальдо по активному рахунку.
  5. Обчисліть кінцеве сальдо по пасивних рахунках. Відображення надходження та вибуття за ним відображається на кредиті і дебеті, відповідно. У зв’язку з цим в кінці звітного періоду розраховується кредитове кінцеве сальдо, яке дорівнює сумі кредитового початкового залишку і кредитових оборотів за вирахуванням дебетових оборотів.
  6. Визначте кінцеві залишок по активно-пасивних рахунках, які мають і кредитову і дебетову сторону. Для цього спочатку необхідно підсумувати дебетові початкові залишки і обороти і відняти з них кредитові показники. Якщо вийшла, величина більше нуля, то вона відноситься до дебету кінцевого сальдо, а якщо менше, то до кредиту без мінуса.