Як порахувати середньорічну вартість основних фондів

Як порахувати середньорічну вартість основних фондів

Основні фонди — це майно підприємства, яке бере участь у виробничому процесі багаторазово, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і переносячи вартість на продукцію, що випускається по частинах.

Інструкція

 1. Основні фонди враховуються в натуральній формі. Вона необхідна для підрахунку виробничих потужностей, планування виробничої програми. Основні фонди мають також вартісну оцінку, яка потрібна для визначення їх структури та динаміки, величини амортизації, ефективності використання.
 2. Всі основні фонди приймаються на баланс за первісною вартістю. Вона включає суму витрат на придбання, транспортування та монтаж виробничих фондів. У процесі використання основних фондів здійснюється їх переоцінка. Її зміст полягає в тому, щоб в умовах ринку визначити вартість майна на даний момент. Різниця між первісною або відновною вартістю і нарахованою амортизацією — залишкова вартість основних фондів.
 3. У процесі діяльності підприємства відбувається безперервний процес відтворення основних фондів. Деякі їх них знову вводяться в експлуатацію, інші вибувають. При цьому надходження основних фондів може здійснюватися шляхом придбання за плату, нового будівництва, укладання договору оренди, безоплатного отримання і т.д. Ліквідуються основні фонди внаслідок фізичного або морального зносу.
 4. При оцінці основних фондів визначають їх середньорічну вартість, яка розраховується наступним чином:

  ОФ ср = ОФ нг + ОФ введ * n1/12 — ОФ виб * n2/12, де

  ОФ нг — вартість основних фондів на початок року,

  ОФ введ — вартість введених основних фондів протягом року,

  ОФ виб — вартість вибулих протягом року основних фондів,

  n1 — кількість місяців використання введених основних фондів,

  n2 — кількість місяців, протягом яких вибули основні фонди не функціонували.
 5. Існує ще один метод розрахунку середньорічної вартості основних фондів.

  ОФ ср = ((ОФ нг + ОФ кг) / 2 + ОФ міс) / 12, де

  ОФ нг — вартість основних фондів на початок року,

  ОФ кг — вартість основних фондів на кінець року,

  ОФ мес — вартість основних фондів на початок кожного місяця.