Як порахувати середнє значення

Як порахувати середнє значення

У математиці і статистиці середнє арифметичне (або просто середнє) набору чисел — це сума всіх чисел в цьому наборі, поділена на їх кількість. Середнє арифметичне є найбільш загальним і найпоширенішим поняттям середньої величини.

Вам знадобиться

Знання з математики.

Інструкція

  1. Нехай дано набір з чотирьох чисел. Необхідно знайти середнє значення цього набору. Для цього спочатку знайдемо суму всіх цих чисел. Припустимо ці числа 1, 3, 8, 7. Їх сума дорівнює S = 1 + 3 + 8 + 7 = 19. Набір чисел має складатися з чисел одного знака, інакше сенс в обчисленні середнього значення втрачається.
  2. Середнє значення набору чисел дорівнює сумі чисел S, поділеній на кількість цих чисел. Тобто виходить, що середнє значення дорівнює: 19 / 4 = 4.75.
  3. Для набору числі також можна знайти не тільки середнє арифметичне, але і середнє геометричне. Середнім геометричним кількох позитивних дійсних чисел називається таке число, яким можна замінити кожне з цих чисел так, щоб їх твір не змінилося. Середнє геометричне G шукається за формулою: корінь N-го ступеня з добутку набору чисел, де N — кількість числі в наборі. Розглянемо той же набір чисел: 1, 3, 8, 7. Знайдемо їх середнє геометричне. Для цього порахуємо твір: 1 * 3 * 8 * 7 = 168. Тепер з числа 168 необхідно витягти корінь 4-го ступеня: G = (168) ^ 1 / 4 = 3.61. Таким чином середнє геометричне набору чисел одно 3.61.

Зверніть увагу

Середнє значення не може бути більше найбільшого числа в наборі і менше самого маленького.

Корисні поради

У математичній статистиці середнє значення величини називається математичним очікуванням.