Як порахувати собівартість продукції

Як порахувати собівартість продукції

Собівартість продукції — це найважливіший для підприємства якісний показник його економічної діяльності. Являє собою комплекс витрат, як виробництва, так і звернення, що випускається. Відображається в документах в грошовому вираженні.

Інструкція

  1. Щоб порахувати собівартість продукції можуть застосовуватися різні методики, проте найпоширенішим і відносно простим є класичний метод, який доцільно проводити поетапно.
  2. Зберіть вихідну інформацію про компанію і відобразіть її в табличному вигляді. Вона повинна являти собою докладні дані з виробництва продукції за видами і цінами.
  3. Визначте змінні витрати, тобто витрати, які залежать і змінюються лише відповідно до обсягів виробництва продукції. Серед них, наприклад, електроенергія, сировину, комплектуючі та матеріали. Тут треба знати вартість окремих елементів витрат і норми їх витрати. Ці норми є на кожному підприємстві, але іноді їх можна представити як усереднені витрати минулих періодів. Твір цих двох категорій і дадуть шукані змінні витрати.
  4. Виділіть із загального числа загальновиробничих витрат ті, які відносяться на конкретний вид продукції, тобто пов’язані з певним видом безпосередньо. Щоб визначити такого типу витрати треба розділити їх суму на кількість виробленої продукції.
  5. Детально дізнайтесь і проведіть підсумовування інших витрат. А потім цю суму розділіть на кількість виробленої продукції. Маються на увазі ті витрати, які не були оброблені на попередніх етапах. Серед них — податки, амортизаційні відрахування, зарплата керівництва і деякі інші. Тут неодмінно виділяється цілком певний період, коли були ці витрати здійснені і база, наприклад — обсяг реалізації.
  6. Тепер, коли основні дані відомі, можна порахувати собівартість продукції цього підприємства. Можете звести отримані дані в таблицю і скласти всі витрати. А різниця між продажною вартістю одиниці продукції і собівартістю дасть у підсумку прибутковість цього виду.