Як порахувати валовий дохід

Як порахувати валовий дохід

Валовий дохід на увазі під собою сумарний річний дохід компанії, виражений у грошовому еквіваленті і отриманий в результаті виробництва, а також продажу продукції. Таким чином, саме валовий дохід може характеризувати кінцевий результат діяльності фірми.

Інструкція

 1. Визначте величину валового доходу у вигляді різниці між грошовою виручкою, отриманою від продажу товарів і матеріальними витратами на їх виробництво.
 2. Підсумуйте всю вартість виробленої за рік продукції за рік, або всю додану вартість. У свою чергу додана вартість є додається сума до загальної вартості випущеної продукції на кожному наступному виробничому етапі. Крім цього на кожному виробничому етапі додається певна частка амортизації устаткування, а також вартість орендної плати.
 3. Порахуйте розмір валового доходу фірми на одиницю продукції. Він залежить від кількості проданих результатів виробництва (товарів) і від ціни кожного конкретного виду продукції. У цьому випадку, процес формування валового доходу по одному виду товару можна розрахувати за формулою:

  Д = ЦxQ, де

  Д — показник доходу підприємства;

  Ц — значення ціни продажу продукції;

  Q — величина кількості проданої продукції.
 4. Порахуйте суму всіх показників, що входять до валового доходу: загальні доходи, отримані від продажу товару, у тому числі обслуговуючих та допоміжних виробництв; доходи за цінними паперами; доходи від різних (страхових, банківських) операцій, здійснюваних для надання фінансових послуг.
 5. Розрахуйте скоригований валовий дохід, який представляє собою розмір валового доходу, зменшений на суму податків на додану вартість, величину акцизного збору і значення інших надходжень.
 6. Розрахуйте валовий дохід за допомогою формули:

  С + lg + G + NX, де

  С — показник споживчих витрат;

  lg — сума інвестицій компанії;

  G — закупівлі товарів;

  NX — чистий експорт.

  Таким чином, перераховані в даному випадку витрати становлять ВВП і відображають ринкову оцінку виробництва за рік.