Як порахувати виручку

Як порахувати виручку

У торгівлі в процесі продажу товару виходить нова вартість, яка може бути визначена сумою виручки. Виручка від реалізованої продукції — це головне джерело відшкодування витрат понесених при продажу товару (з / плата, податки, електроенергія і т. п.), вона ж забезпечує кругообіг засобів і безперервність у роботі організації.

Інструкція

Виручка — це отримані фірмою, підприємством або підприємцем грошові кошти шляхом продажу товару. Порахувати виручку можна двома шляхами: зворотним або прямим рахунком. Кожен з цих способів застосуємо в конкретному певному випадку. Прямий рахунок використовують в ситуації, коли попит на продукцію (товар) відомий заздалегідь, розрахунковий спосіб застосовують тоді, коли попит нестабільний.

Спосіб прямого рахунку для розрахунку виручки:

1.Берете кількість товару, реалізованого за певний час.

2.Показиваете на одиницю реалізованої продукції ціну.

3.Умножаете кількість реалізованої продукції на ціну одиниці товару, отримане в результаті множення число означає цифру виручки реалізованого товару.

4. Існуюча залежність між кількістю реалізованої продукції та коефіцієнтом еластичності пропозиції (характеризує чутливість економічної величини до факторів, від яких він залежний) може впливати на виручку. Для перевірки розгляньте варіанти коефіцієнта менше або більше одиниці, а також рівний одиниці.

5. Якщо коефіцієнт більше одиниці, то будь-яка зміна ціни, лише на 1%, змінює попит на величину більше 1%.

6. Коефіцієнт величиною менше одиниці — зміна ціни хоча б на 1%, змінює попит менш ніж на 1%.

7. Коефіцієнт рівний одиниці. Зміна ціни за одиницю товару навіть на 1% веде до зміни попиту на 1%.

8. Так вважаєте виручку від реалізації, виходячи з залежності попиту і ціни за одиницю товару.

Розрахунковий спосіб визначення виручки (розрахунок ведете в оптових цінах):

1.Счітаете, залишки продукції на складі на початок поточного періоду.

2.Определяем плановий обсяг всієї товарної продукції на поточний період.

3. Обчислюєте передбачувані залишки товару на кінець поточного періоду.

4. Додаєте плановий обсяг товарної продукції із залишками продукції в початковий період і вичитаєте передбачувані залишки на кінець цього періоду. Таким методом можна порахувати виручку при нестабільному попиті.

Автор: Андрій Балякіна