Як порахувати власний капітал

Як порахувати власний капітал

Власний капітал являє собою певну сукупність фінансових ресурсів підприємства, які сформовані за рахунок коштів засновників даної фірми, а також фінансових результатів її власної діяльності. У свою чергу, в будь-якому акціонерному товаристві власний капітал називається акціонерним.

Інструкція

 1. Капітал, який належить власнику фірми, в умовах акціонерного товариства можна розрахувати як різницю між сукупними активами компанії та її зобов’язаннями.
 2. При визначенні балансової або бухгалтерської вартості власного капіталу компанії враховуються всі її активи і зобов’язання на її балансі за вартістю їх виникнення. У цьому разі власний капітал розраховується у вигляді різниці між балансовою вартістю всіх активів і зобов’язань. Даний спосіб розрахунку підходить лише тоді, коли ринкова і балансова вартість активів і зобов’язань між собою не дуже різняться. Якщо ринкова вартість значно відхиляється від базової балансової вартості, то зазначений метод обчислення призведе до спотворення результатів, а також до неадекватності оцінки власного капіталу фірми.
 3. Інший спосіб розрахунку власного капіталу полягає в обчисленні його величини за правилами і вимогам, які встановлені органами, які здійснюють нагляд, а також контроль за діяльністю організації. У цьому разі власний капітал розраховується у вигляді суми низки його складових елементів. При цьому існують різні способи розрахунку власного капіталу в залежності від типу організації (наприклад, в банках і на промислових підприємствах).
 4. Алгоритм розрахунку розміру власного (регулятивного) капіталу банку має такий вигляд:

  РВК = ОК + ДК-В, де

  РВК — величина регулятивного власного капіталу банку;

  ОК — значення основного капіталу, зменшений на суму всіх недосформованих резервів за наявними активних операціях банку;

  ДК — показник додаткового капіталу банку;

  В — це запобігання.
 5. При розрахунку загальної суми регулятивного значення власного капіталу додатковий капітал не в якому разі не повинен перевищувати значення основного капіталу. При цьому включення певного, наявного боргу в розрахунок власного капіталу практично обмежується 50% від величини основного капіталу.