Як поставити файлу права

Як поставити файлу права

При кожному зверненні до файлу на сервері програмне забезпечення визначає права того, хто вимагає цей файл. Якщо запит виходить від користувача з тієї групи, якій це дію з запитуваною файлом не дозволено, то сервер видає повідомлення про помилку. Якщо у вас є доступ до налаштувань файлів, то ви можете виставляти для них права за допомогою відповідних програм.

Інструкція

  1. Визначте, які саме права необхідно задати файлу. В UNIX-системах, які зараз використовуються на більшості веб-серверів, користувачі діляться на три групи. До однієї з них (user) належить власник файлу або папки, до іншої (group) — користувач, що входить в групу, в яку включений і власник, а всі інші віднесені до третьої групи (world). Для кожного файлу має бути визначено, користувач з якої групи може здійснювати з ним операції запису, читання або виконання (якщо файл виконуваний). На цьому кроці вам треба визначити, який набір прав слід приписати кожної з груп.
  2. Закодуйте складений набір прав. Код повинен містити три цифри, з яких перша належить до групи user, друга — до групи group, третя — до групи world. Кожна з цих цифр знаходиться складанням кодів відповідних операцій: операції читання (read) відповідає код 4, операції запису (write) — код 2, операції виконання (execute) — код 1. Наприклад, якщо групі user (перше число в наборі прав) треба видати дозвіл записувати та виконувати цей файл, то число буде дорівнює 3 (2 +1 = 3). Таким же способом визначаються друге і третє число — права для груп group та world, відповідно. Наприклад, максимально широкі права для всіх трьох груп будуть задані присвоєнням файлу прав із кодом 777.
  3. Скористайтеся, наприклад, ФТП-клієнтом, щоб виставити потрібні права файлів на сервері. Для цього треба підключитися до свого ФТП-серверу, знайти і виділити на ньому потрібний файл, клацнути його правою кнопкою і вибрати в контекстному меню команду установки прав. У вікні, більшість програм цього роду пропонують два способи вказівки набору прав — таблицю з набором чекбоксів і поле для введення коду. За допомогою чекбоксів можна виконати операцію кодування прав, описану в попередньому кроці, а в полі введення треба вводити вже готове значення (наприклад, 777). При натисканні кнопки «OK» програма відправить на сервер UNIX-команду chmod (скорочення від CHange MODe) з відповідними параметрами, а програмне забезпечення сервера встановить задані права вказаного файлу.