Як поставити на баланс основні засоби

Як поставити на баланс основні засоби

Деякі організації в процесі своєї господарської діяльності набувають різне майно. Якщо дані активи мають строк корисного використання більше року, то вони відносяться до основних засобів. Перш ніж використовувати, їх необхідно прийняти до обліку, тобто поставити на баланс і привласнити інвентарний номер.

Інструкція

 1. Перше, що вам необхідно зробити — прийняти на облік основні засоби. Це робиться на підставі супровідних документів. Кореспонденції рахунків різняться залежно від джерела надходження, але спочатку відображаються на рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи». Запам’ятайте, що основні засоби приймаються на облік лише за первісною вартістю, яка списується поступово за допомогою амортизації. Така вартість включає всі витрати, пов’язані з придбанням, за мінусом ПДВ.
 2. Якщо основний засіб надійшло від постачальника, зробіть проводку:

  Д08 К60 — оплачена вартість ОС постачальнику.

  Цей запис робиться на підставі рахунку-фактури, товарною накладною або іншого документа.
 3. Якщо активи надходять в організацію у вигляді вкладення в статутний капітал, зробіть запис:

  Д08 К75.1 — відображено надходження ОС від засновника в рахунок статутного капіталу.
 4. Після того як основні кошти надійшли, їх необхідно ввести в експлуатацію. Для цього складіть наказ (розпорядження), а потім на його підставі оформите акт прийому-передачі ОЗ в експлуатацію (форма № ОС-1, № ОЗ-1а або № ОС-1б).
 5. Далі необхідно скласти інвентарні картки і визначити інвентарний номер активів. Порядок визначення коду основного засобу повинен бути прописаний в обліковій політиці організації. Слід враховувати, що якщо майно складається з декількох частин, що мають різні терміни корисного використання, то й інвентарні номери необхідно присвоювати різні. Після цього даний код вказується в картці (форма № ОЗ-6, № ОС-6а, № ОС-6б).
 6. Для того щоб відобразити введення в експлуатацію в обліку, зробіть запис:

  Д01 К08 — введені в експлуатацію основні засоби.

Корисні поради

Щомісяця ви повинні нараховувати амортизацію, тобто знос основних засобів. Також за них необхідно щомісяця платити податок на майно.