Як повернути авансовий платіж

Як повернути авансовий платіж

Авансові платежі є популярними в багатьох сферах діяльності. Однак іноді виникають ситуації, що вимагають повернення вже проведеного авансового платежу. Даний процес на території Російської Федерації регламентується законодавчо.

Вам знадобиться

Договір на купівлю товару.

Інструкція

  1. Багато видів діяльності пов’язані з внесенням авансових платежів. Під авансовим платежем мається на увазі внесення грошових коштів у рахунок оплати робіт, послуг або товарів заздалегідь, тобто до отримання товару або виконання послуг. Популярність авансового платежу обумовлена ​​тим, що вони являють собою одну з форм вкладень у справу і включаються в активи фірми, яка його надає.
  2. Авансові платежі можуть здійснюватися в різних сферах: податкові платежі, митні платежі, оплата товарів / послуг та інші. Кожен з окремих випадків законодавчо регулюється прийнятими в даній сфері законами Російської Федерації і Постановами уряду.
  3. У разі авансового платежу підприємця з оподаткування і наступним припиненням ним підприємницької діяльності проводиться повернення надміру сплачених сум відповідно до правил статті 78 Податкового Кодексу Російської Федерації.
  4. Також можлива ситуація різкого падіння або зростання доходів від проведеної підприємницької діяльності (більш ніж на 50%). У даній ситуації від підприємця потрібно подача нової податкової декларації, що тягне за собою перерахунок податковим органом сум авансових платежів за строками оплати на поточний рік.
  5. Проведення авансового платежу при купівлі товару або укладення договору на надання певних видів послуг оформлюється документально з описом всіх можливих наслідків внесення даного платежу. Окремим пунктом розглядається питання про можливість розірвання даного договору і наступними за ним діями щодо повернення / не повернення авансового платежу (що обумовлено причинами розірвання договору).
  6. Слід розрізняти поняття «завдаток» і «авансовий платіж». У більшості випадків повернення завдатку в подібних ситуаціях не передбачено. Якщо ж термін «задаток» вжито не було, дана сплачена сума вважається авансовим платежем.

Зверніть увагу Зверніть увагу

При складанні договору бажано спочатку передбачити сувору і однозначну формулювання можливості повернення авансового платежу.

Корисні поради

Оскільки повернення авансового платежу передбачений законодавчо, виникають питання можуть бути розглянуті в судовому порядку.