Як повернути ПДВ з авансів


 

Податок на додану вартість сплачується також і з отриманих авансів. А як же бути в тих ситуаціях, коли контрагент фірми в силу різних обставин наполягає на розірванні договору і повернення грошей? Повернути ПДВ з авансів можливо, якщо договір, за яким був отриманий аванс, розірваний, гроші повернуті і повернення відображений у бухгалтерському обліку.Інструкція

 1. Складіть акт звірки розрахунків з покупцем за встановленою формою. Документ повинен бути підписаний обома сторонами.
 2. Оформіть з фірмою-контрагентом розірвання договору, склавши додаткову угоду до нього, якщо в договорі передбачений цей спосіб його розірвання. Якщо в ньому передбачені положення, що дозволяють його розірвати в певних випадках в односторонньому порядку, необхідно оформлення письмового попередження.
 3. Якщо договір розривається з ініціативи покупця, вимагайте від нього лист, що містить прохання повернути перерахований аванс.
 4. Якщо договір розривається з ініціативи продавця, складіть і направте на адресу покупця лист про намір розірвати договір за згодою сторін або повідомлення про відмову від виконання договору. Прикладіть до документа підписаний акт звірки розрахунків. Дочекайтеся від покупця письмової відповіді, в якому він повинен висловити свою згоду на розірвання договору.
 5. Оформіть і зробіть повернення авансу покупцю. При цьому в платіжному дорученні необхідно вказати у відповідному полі призначення платежу: «Повернення авансу за договором». Зареєструйте виставлену при отриманні авансу рахунок-фактуру в книзі покупок.
 6. Складіть в бухгалтерському обліку необхідні проводки:
  - Дебет рахунку 62 (субрахунок «Аванси отримані»), Кредит рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» — врахований повернення авансу покупцю;
  - Дебет рахунку 68 (субрахунок «Розрахунки по ПДВ»), Кредит рахунку 62 (субрахунок «Аванси отримані») — проведений вирахування суми ПДВ, сплаченого у бюджет з авансу в рахунок поставки.
    
 7. Для повернення ПДВ з перерахованого авансу просто відобразіть у звітності за підсумками кварталу в розділі 3 декларації з цього податку суму авансу і нарахований ПДВ по рядку 070, а в рядку 130 проставте суму прийнятого до відрахування податку з возвата.

Зверніть увагу

Податок на додану вартість з авансу можна повернути за умови, якщо з моменту відмови від товарів, робіт чи послуг пройшло не більше одного року.