Як повернути справу із суду прокурору


 

Після закінчення слідчих заходів у рамках заведеної справи прокуратурою формується за нього обвинувальний висновок, і справа направляється на розгляд до суду. Однак при певних обставинах судовий розгляд може бути припинено, а справу повернуто в прокуратуру.


Інструкція

 1. Повернення справи в прокуратуру здійснює суддя, який розглядає цю справу в ході судового процесу, на підставі власної ініціативи або за наявності заяви однієї із сторін, яка вимагає вжиття про повернення справи.
 2. Ч. 1 ст. 237 КПК містить докладну інформацію про тих підставах, які можуть бути визнані судом істотними і спричинити за собою повернення справи прокурору. До таких підстав відносять порушення вимог КПК при складанні обвинувального висновку / акту, як наслідок, неможливість винесення судового рішення на його основі, порушення процедури вручення обвинуваченому обвинувального висновку / акту, необхідність підготовки обвинувального висновку / акту для справ, що направляються до розгляду в суді постановою про примусових заходи медичного характеру, наявність підстав для об’єднання кількох справ відповідно до процедури, передбаченої ст.153 КПК, порушення процедури ознайомлення обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи.
 3. Зверніть увагу, для повернення справи прокурору необхідно, щоб зазначені обставини не тільки мали місце, але й перешкоджали об’єктивному ходу судового розгляду і винесення судового рішення.
    
 4. При наявності такого роду обставин ініціювати повернення справи в прокуратуру може будь-яка із сторін, що беруть участь в процесі. Щоб ініціювати повернення, складіть заяву на адресу судді, що веде розгляд справи, з вказівкою на існуючі в справі обставини, що перешкоджають ходу судового розгляду і вимагають призупинення процесу для повернення справи в прокуратуру.
    
 5. Вкажіть перелік причин, які є підставою для повернення, а також охарактеризуйте ступінь їх впливу на хід розгляду і винесення рішення.
    
 6. Суд розглядає отриману заяву в рамках чинного судового розгляду, і в разі, якщо обставини визнаються судом істотними, хід судового розгляду припиняється, справа повертається в прокуратуру для виправлення / усунення виявлених обставин, суд приймає рішення про запобіжний захід для обвинуваченого на період призупинення розгляду.