Як повернути зайво сплачену держмито

Як повернути зайво сплачену держмито

Досить часто зустрічаються випадки, коли Федеральний бюджет громадяни перераховують зайві суми держмита. Це відбувається в результаті неправильно розрахованої суми або помилки в реквізитах напрями платежу. Повернення сплаченого держмита частково або повністю обумовлений в ст.333.40 Податкового Кодексу РФ.

Інструкція

  1. Складіть лист на ім’я керівника податкової служби, в яку був направлений платіж. Заява має містити інформацію про платника: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, адреса місця проживання, контактні телефони; дані особового рахунку в банку, на який будуть нараховані відшкодовані суми держмита; дату, суму і номер платіжного документа, за яким була досконала оплата . Якщо платіж здійснювався юридичною особою, то вказується найменування підприємства, юридична адреса, код ІНН і КПП, які відповідають установчим документам.
  2. Подайте лист під розписку до канцелярії податкової інспекції. Згідно п.3 ст.333.40 НК РФ заяву необхідно подати протягом трьох років з дня сплати зайвої держмита. У випадку якщо необхідно відшкодувати повну суму сплаченого держмита, то додайте до листа оригінал сплаченої квитанції. Якщо ж хочете повернути тільки частину, достатньо зробити ксерокопію.
  3. При подачі заяви фізичною особою надайте документ, що засвідчує особистість. Юридична особа подає документ, що підтверджує повноваження директора підприємства, а також довіреність представника, завірена підписом керівника та скріплена печаткою підприємства. Рішення про відшкодування держмита приймається протягом місяця з дня подачі заяви, складається письмовий висновок, який направляється за вказаною в заяві адресою, і проводиться перерахування коштів на ваш розрахунковий рахунок у разі позитивного рішення або залік їх у рахунок майбутніх реєстрацій.
  4. Подайте письмову заяву до господарського суду у випадку, якщо податкова інспекція відмовила вам у поверненні надміру сплаченого держмита. Звернутися до суду ви маєте право протягом року з дня перерахування держмита в бюджет. Повернення сплачених сум відбувається на підставі отриманого постанови, рішення або довідки від суду, в якому зазначаються обставини, що обгрунтовують повне або часткове відшкодування держмита.