Як позбутися від кредиторської заборгованості


 

Бухгалтер комерційного підприємства має право списати кредиторську заборгованість тільки у зв’язку із закінченням терміну позовної давності. У всіх інших випадках від неї можна позбутися за угодою з партнерами або після ліквідації організації-кредитора.


Інструкція

 1. Проведіть інвентаризацію майна і фінансових зобов’язань, в ході якої має бути перевірено їх наявність, стан і оцінна вартість. Зверніться до керівника організації для того, щоб він видав наказ про затвердження складу інвентаризаційної комісії.
 2. Встановіть шляхом перевірки тотожність розрахунків:

  — з кредитними організаціями;
  - З державними установами;
  - З фінансовими і податковими органами;
  - З позабюджетними фондами;
  - Зі структурними підрозділами вашої організації.

 3. Виявити правильність і обгрунтованість знаходиться на балансі вашого підприємства суми по розкраданням та недостач. Визначте заходи щодо стягнення цієї заборгованості. Для цього ви можете звернутися до суду або вирішити справу з співробітниками вашої організації іншим чином.
 4. Встановіть на підставі наданих головним бухгалтером актів терміни виникнення кредиторської заборгованості. Перерахуйте в акті інвентаризації розрахунків (форма № інв-17) найменування перевірених рахунків. Вкажіть суми виявленої узгодженої і неузгодженої кредиторської заборгованості, в тому числі і тієї, за якою минули строки позовної давності. Прикладіть до акта довідку, де перерахуйте найменування та адреси кредиторів, суми заборгованості, час і умови її виникнення, підтверджені документально. Довідка складається тільки по синтетичним рахункам бухгалтерського обліку.
 5. Підрахуйте після закінчення інвентаризації підсумкові суми по рядках, сторінок і в цілому по акту. Він повинен бути складений у двох примірниках і завірений підписами голови та членів комісії. Передайте один з екземплярів в бухгалтерію для перевірки підсумків інвентаризації. Другий залишається в розпорядженні комісії.
 6. Спишіть зобов’язання за рахунками відповідно до наказу керівника вашої організації з віднесенням сум кредиторської заборгованості (у тому числі і суми вхідного ПДВ) на позареалізаційні доходи за звітний період. Ви зможете це зробити тільки за умови, що строк позовної давності по ним закінчився, або організація-кредитор була ліквідована, і у вас є відповідна виписка з ЕГРЮЛ. Відобразіть наступні проводки:

  — Дебет 60, 66, 67, 71, 76 — Кредит 91-1 (позареалізаційні доходи);
  - Дебет 91-1 — Кредит 91-9 (прибуток за підсумками звітного періоду);
  - Дебет 91-9 — Кредит 99 (відображення фінансового результату);
  - Дебет 99 — Кредит 68 (нарахування податку на прибуток).

Зверніть увагу

Якщо у вашій організації застосовується спрощена система оподаткування, зменшити суму кредиторської заборгованості на суму вхідного ПДВ ви не зможете. При ССО бухгалтер має право врахувати в складі витрат тільки сплачені витрати.