Як представити число у вигляді звичайні дроби

Як представити число у вигляді звичайні дроби

Запис чисел у форматі звичайного дробу може бути корисна для подання нескінченних десяткових дробів в більш компактному і при цьому більш точному, несокращенной вигляді. Така форма подання може бути зручна з точки зору зручності розміщення на паперовій або електронній сторінці, для складання вхідних даних для різних обчислювальних програм, і т.д.

Інструкція

  1. Якщо у вигляді звичайного дробу треба представити ціле число, то використовуйте як знаменника одиницю, а початкове значення ставте в чисельник. Така форма запису числа буде називатися неправильної звичайної дробом, так як модуль її чисельника більше модуля знаменника. Наприклад, число 74 можна записати, як 74 / 1, а число -12 — як -12 / 1. При необхідності ви можете збільшити чисельник і знаменник в однакову кількість раз — значення дробу в цьому випадку, як і раніше буде відповідати вихідному числу. Наприклад, 74 = 74 / 1 = 222 / 3 або -12 =- 12 / 1 =- 84 / 7.
  2. Якщо вихідне число представлено у форматі десяткового дробу, то його цілу частину залиште без змін, а розділову кому замініть пропуском. Дробову частину поставте в чисельник, а в якості знаменника використовуйте десятку, зведену в ступінь з показником, що дорівнює кількості знаків у дробовій частині вихідного числа. Отриману в результаті дробову частину можна скоротити, розділивши чисельник і знаменник на однакове число. Наприклад, десяткового дробу 7,625 відповідатиме звичайна дріб 7 625/1000, яка після скорочення прийме значення 7 5 / 8. Така форма запису звичайного дробу називається змішаною. При необхідності її можна привести до неправильного звичайному увазі, помноживши цілу частину на знаменник і додавши результат до чисельника: 7,625 = 7 625/1000 = 7 5 / 8 = 61 / 8.
  3. Якщо вихідна десяткова дріб є нескінченною і періодичної, то використовуйте, наприклад, систему рівнянь для обчислення її еквівалента в форматі дробу звичайної. Скажімо, якщо вихідна дріб дорівнює 3,5 (3), то можна скласти таке тотожність: 100 * x-10 * x = 100 * 3,5 (3) -10 * 3,5 (3). З нього можна вивести рівність 90 * x = 318, а це означає, що бажана дріб буде дорівнює 318/90, що після скорочення дасть змішану звичайну дріб 3 24/45.