Як прикрасити реферат

Як прикрасити реферат

Реферат — письмова форма повідомлення, що оформляє належним чином і виступає в освітніх установах як вид творчої роботи. Для прикраси подібної роботи існують різні прийоми.

Інструкція

  1. Використовуйте для написання реферату комп’ютер. Друкуйте аркуші формату А4 з параметрами: 210×297 мм (ліве поле 21 мм, праве поле 21 мм, верхнє поле 20 мм, нижнє поле 20 мм). У зміст дозволите малюнки, схеми, посилання, анотації тощо
  2. Оформіть титульний лист реферату розміром шрифту 16 пт, назва теми пишіть напівжирним курсивом, великими літерами з вирівнюванням по центру. Нижче теми, по центру вкажіть автора або авторів реферату (розмір шрифту 14 пт, курсив, одинарний інтервал). В оформленні титульного аркуша документа використовуйте шрифт Times New Roman або інший, легко читається.
  3. Прикрасьте титульний лист реферату малюнком чи фотографією, близьким за змістом до тематики документа.
  4. Набирайте основний текст реферату шрифтом Times New Roman, розміром 14 пт з одинарним інтервалом. Виділяйте в тексті нові абзаци. Найбільш значимі місця можна виділити напівжирним шрифтом або курсивом. Використовуйте в тексті реферату марковані списки — такі, в яких поспіль йде перерахування безлічі назв видів, методів, форм і т.п.
  5. Пронумеруйте сторінки реферату. Нумерацію проставляйте, починаючи з другої сторінки, але з урахуванням першої.
  6. Додайте колонтитули — заголовні дані (назва глави, параграфа і т. п.), які поміщаються під або над текстом на всіх або декількох сторінках будь-якого багатосторінкового видання. У програмі Word це можна зробити, виконавши команду: «Вид» — «Колонтитули».
  7. Помістіть список використаної літератури на окремій сторінці. Використовуйте шрифт 12 пт, пронумеруйте кожне джерело, номери посилань вкажіть в основному тексті у квадратних дужках.
  8. Оформіть таблиці, схеми, малюнки. Над таблицею або схемою пишіть її назву, виділяйте його напівжирним шрифтом, підкресленням або іншим шрифтом.
  9. Зробіть рамку на кожній сторінці реферату, включаючи титульний лист. Для цього в програмі Word використовуйте команди: «Файл» — «Параметри сторінки» — «Джерело паперу» — «Межі». У діалоговому вікні вкажіть тип рамки і такі параметри, як ширина, колір і малюнок.

Корисні поради

Дотримуйтеся вимог до оформлення реферату, встановлених вашим учителем. Не перестарайтеся з прикрасою документа — все має бути в міру.