Як прискорити продуктивність

Як прискорити продуктивність

В даний час організації, перебуваючи під постійним впливом конкуренції, прагнуть виділитися із загального конкурентного ряду, стати кращими для свого споживача. Основною метою будь-якого підприємства як і раніше залишається отримання прибутку. Її збільшення — головне завдання керуючого персоналу.

Інструкція

  1. Збільшення прибутку знаходиться у прямій залежності від двох чинників: зниження витрат і збільшення продуктивності праці. Зниження витрат можливе за рахунок використання більш дешевих матеріалів для виробництва, скорочення чисельності персоналу, зниження рівня заробітної плати. Звичайно, такого роду «заходи» не найкращим чином впливають на репутацію організації. Крім того, дешеві матеріали знижують якість продукції. Збільшення ж продуктивності праці — фактор комплексний, що вимагає детального розгляду.
  2. Для початку потрібно розібратися, що таке продуктивність. Продуктивність — це ефективність праці, яка визначається кількістю виробленого товару одним працівником за одиницю часу. Таким чином, елементами продуктивності є працівники і час.
  3. Яким же чином можна збільшити кількість вироблених працівником товарів і скоротити при цьому час виробництва? По-перше, це можливо за рахунок підвищення якості устаткування, на якому виробляється товар цим працівником, тобто за рахунок модернізації. Скоротити час виробництва допоможе автоматизація робочого місця.
  4. Також на продуктивність працівника впливатимуть умови праці. Говорячи науковою мовою, підвищення продуктивності можливе за рахунок зниження показника трудомісткості. Трудомісткість — обернено пропорційна продуктивності величина, що визначається як витрати праці і робочого часу на виробництво одиниці продукції.
  5. Звичайно, модернізація, автоматизація і поліпшення умов праці — заходи дуже витратні. Однак грошові кошти, вкладені в підвищення продуктивності, обов’язково повернуться й збільшаться. Саме тому не варто боятися довгострокових вкладень у виробництво.