Як прискорити рух оборотних коштів

Як прискорити рух оборотних коштів

Оборотні кошти являють собою одну із складових частин майна підприємства. Успішна діяльність підприємства визначається їх ефективністю використання і станом. Підвищити дані параметри можна за допомогою прискорення руху оборотних коштів.

Інструкція

  1. Проаналізуйте виробничі запаси. Прискорити оборотність оборотних коштів можна за допомогою скорочення інтервалів між поставками, встановлення прогресивних норм витрат матеріалів, сировини і палива, а також зниження матеріаломісткості продукції.
  2. Дані операції можна реалізувати за допомогою здійснення закупівель матеріалів дрібнішими партіями, розробки та дотримання нових оптимальних графіків поставки, прискорення та оптимізації транспортування вантажів. Проведіть механізацію та автоматизацію виробничого процесу, що в результаті поліпшить організацію складського господарства. Ліквідуйте непотрібні і зайві запаси, а також попередьте фактори їх виникнення.
  3. Скоротіть тривалість виробничого циклу для прискорення руху оборотних коштів. Це реалізується за допомогою збільшення змінності роботи, впровадження прогресивних технологій і технік, зниження часу простоювання деталей та інших операцій по незавершеному виробництву. Крім цього дані операцію приведуть до зниження собівартості одиниці продукції.
  4. Змініть ситуацію щодо готової продукції на складі для додаткового зниження її собівартості. Плануйте виробництво на підставі замовлень по укладених договорах, дотримуйтесь терміни виготовлення продукції, зменшуйте розміри партії відвантаження. Скористайтеся маркетинговими дослідженнями, щоб активізувати просування товару на ринок, що також збільшить оборотність.
  5. Проведіть аналіз дебіторської заборгованості та прийміть заходи щодо її зменшення. Для прискорення руху оборотних коштів можна зменшити надаються відстрочки платежу, що в результаті прискорить безготівкові розрахунки та дозволить реалізовувати продукцію тільки платоспроможним контрагентам.