Як призначити експертизу

Як призначити експертизу

Досить часто в судовій практиці, як у кримінальної, так і в адміністративній, для отримання більш точної інформації у справі призначають проходження експертизи. Необхідно це для розслідування додаткових моментів справи, які з’являються тільки в процесі судового засідання. Але далеко не всі знають, як можна призначити даний вид дослідження.

Інструкція

  1. Якщо в процесі розглядів по адміністративній справі виникає необхідність необхідність використовувати спеціальні пізнання в науці, техніці, мистецтві чи ремеслі, то та людина, в роботі у якої знаходиться ця справа, призначає провести експертизу із залученням авторитетних експертів у необхідній області. При цьому ті організації або фахівці, яких залучили в якості експертів, зобов’язані зайнятися дорученням судових органів.
  2. Дане зобов’язання має бути оформлено у друкованому вигляді і містити в собі такі дані: підстава для призначення експертизи, прізвище, ім’я, по батькові експерта або найменування установи, на базі якого має ця перевірка проводитися; питання суду, поставлені перед експертом; список матеріалів, які експерту надані для вивчення та аналізу. Також в необхідний набір для призначення експертизи входить роз’яснення експерту його прав і обов’язків і попередження про відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку.
  3. У кримінально-процесуальній практиці теж нерідко виникають ситуації, коли проведення експертизи просто необхідно. Призначити її може слідчий або сам (при цьому він виносить відповідну постанову), або в ряді випадків, передбачених пунктом 3 частини другої статті 29 КПК, складає до суду клопотання з проханням про проведення подібних заходів. У клопотанні повинні бути зазначені: підстави призначення; особисті дані експерта або органу, який буде проводити експертизу, питання, необхідні для суду, матеріали, які будуть надані для проведення дослідження. Така експертиза проводиться тільки державними судовими експертами.
  4. Слід пам’ятати, що призначати експертизу або клопотати про її проведення може тільки людина, яка відповідає за дану справу — слідчий, суддя або адвокат. Саме ці люди і вирішують чи необхідна експертиза, в принципі, і в якому разі його проводити. Суд в праві на проведення експертизи може відмовити, але тільки з достатньою на те мотивуванням. Сторони також можуть виражати свою незгоду проти проведення експертизи. Тоді в кожному конкретному випадку суддя буде розбиратися і виносити відповідь на кожне клопотання.