Як призначити генерального директора

Як призначити генерального директора

Генеральний директор — особа, яка має право діяти від підприємства без довіреності. Процедура призначення на посаду генерального директора трохи відрізняється від загального порядку оформлення інших співробітників. Щоб призначити генерального директора на посаду, скористайтесь наведеними рекомендаціями.

Інструкція

  1. Для того щоб кандидатура людини на посаду була розглянута, майбутній генеральний директор повинен написати заяву про прийом на роботу на ім’я голови загальних зборів акціонерів.
  2. На загальних зборах акціонерів розглядається питання про складання повноважень генеральним директором, який займає посаду в даний момент і про призначення на посаду нового генерального директора. Рішення про призначення на посаду генерального директора (і складання повноважень колишнього директора) фіксується відповідним чином у протоколі загальних зборів акціонерів.
  3. Наступний крок — оповістити податковий орган про новий особу, яка має право діяти без довіреності від підприємства. Для цього заповнюється заява за формою Р14001 (Заява про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб). При заповненні зазначеної форми слід пам’ятати про те, що дані в податковий орган подаються не тільки на вступає в посаду особа, а й на генерального директора, який складає з себе повноваження.
  4. Заявником, як правило, виступає новий генеральний директор. Він повинен запевнити заяву за формою Р14001 нотаріально. У нотаріальній конторі йому необхідно мати при собі заповнену, але не підписану форму заяви та паспорт. Засвідчення заяви — послуга платна, нотаріусом видається квитанція про оплату.
  5. Дані про призначення на посаду нового генерального директора повинні бути подані до податкового органу не пізніше трьох днів з моменту прийняття рішення. Заяву можна надіслати поштою або представити в податковий орган особисто. Якщо заява за формою подається не керівником, а звичайним співробітником, останній повинен мати при собі довіреність.
  6. Вступ на посаду нового генерального директора оформляється відповідним наказом. В даному випадку доцільніше використовувати не уніфіковані форми наказів (розпоряджень), як при прийомі на роботу інших співробітників, а скласти наказ з формулюванням «На підставі рішення зборів засновників вступаю на посаду генерального директора», вказати номер протоколу, його дату, дату вступу на посаду та інші необхідні дані.
  7. Чекати, поки з податкового органу прийде свідоцтво, що підтверджує внесення змін до реєстру юридичних осіб, не потрібно. Генеральний директор може виконувати свої обов’язки з дня вступу на посаду. Відділом кадрів на генерального директора оформляються ті ж документи, що і при прийомі на роботу інших співробітників.