Як проаналізувати вірш

Як проаналізувати вірш

Вірш — ліричне літературний твір у жанрі мініатюри, часто не має сюжету. У ньому відбивається, як правило, сьогохвилинне настрій автора, ідея, враження чи інше короткострокове явище. Уміння аналізувати вірш пов’язано із загальною ерудицією рецензента, пізнаннями в історії та теорії літератури.

Інструкція

  1. Перша частина аналізу — введення. У ньому вкажіть дату написання вірш, місце твору в мистецтві взагалі, у творчості автора зокрема.
  2. Аналіз епохи. Вкажіть дати життя і смерті автора, політичний устрій і настрої народу того часу, світогляд автора, ставлення до громадської думки і до влади. Позначте у творчості автора вплив інших діячів мистецтв взагалі і літератури зокрема. Перерахуйте основні жанри, в яких працював автор, загострити увагу на ліричних творах. Конкретизуйте тему до вірша.
  3. Проаналізуйте будова вірша: кількість рядків в цілому і в кожній строфі, способи римування, точність рим, метричну систему. Вкажіть використання фігур мови, звуконаслідування, різні прийоми і техніки: ассонаціі, алітерації, гіперболи, Літота, і т.д.
  4. Порівняйте теоретично виведені прийоми і загальний зміст вірша: як автор досягає ефекту простий, повсякденної мови або пафосного вигуки, надає висловлювань твердість або м’якість, позитивну чи туманно-питальний відтінок.
  5. Висловіть власну думку про вірш. Розкажіть, що нового ви дізналися з нього, про що задумалися. Підводячи підсумки, рекомендуйте його до прочитання певної аудиторії.