Як продати акції в ват

Як продати акції в ват

Продаж акцій у ВАТ — процедура нескладна, якщо продається невеликий пакет акцій (до 30%). В іншому випадку законодавство про акціонерні товариства встановило досить складну процедуру здійснення угоди купівлі-продажу акцій.

Інструкція

  1. Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) при створенні розміщує свій капітал у вигляді акцій. Як правило, акції випускаються в бездокументарній формі. Перший випуск акцій реєструється в державному органі — Федеральної служби з фінансових ринків (ФСФР). Без такої реєстрації операції з акціями неможливі. ВАТ організовує ведення реєстру акціонерів, в якому зазначаються відомості про кожного утримувачі акцій, кількість і категорії акцій.
  2. Акціонери ВАТ вправі вільно продавати акції без згоди інших акціонерів. Продаж здійснюється на основі простого договору купівлі-продажу акцій, укладеного в письмовій формі. Деякі труднощі становить продаж пакета, що містить більше 30% акцій. Особа, яка має намір придбати більше 30% акцій ВАТ, має надіслати акціонерам ВАТ пропозицію про викуп такої кількості акцій із зазначенням пропонованої ціни цих акцій або методи її визначення. До такої пропозиції додається банківська гарантія, що передбачає зобов’язання сплатити ціну проданих акцій у разі невиконання обов’язку сплатити куплені акції в строк. У випадку, якщо акціонери згодні, укладається договір купівлі-продажу акцій.
  3. За законом особа, яка набула (або має у сумі) більше 30% акцій ВАТ, має направити власникам решти акцій пропозицію придбати у них інші акції (у законі така пропозиція називається обов’язковим). До пропозиції також додається банківська гарантія, описана вище. Акціонери вправі на свій розсуд продати акції даній особі або відмовити йому. Рішення про це приймається на загальних зборах акціонерів.
  4. Слід пам’ятати, що добровільне або обов’язкове пропозиції, вказані вище, подаються до органу ФСФР до направлення безпосередньо продавцеві акцій. Орган ФСФР розглядає таку пропозицію і додані до неї документи і, за наявності певних порушень закону, має право дати рекомендації з доопрацювання пропозиції. Продавцю акцій ВАТ важливо стежити за тим, щоб встановлена ​​законом процедура направлення пропозицій здійснювалася правильно, інакше можливий ризик невизнання угоди купівлі-продажу акцій.