Як продовжити паспорт угоди


 

Розрахунки підприємства із зарубіжними партнерами підпорядковуються суворим правилам валютного контролю. Для кожного контракту обов’язково оформляється паспорт угоди, який діє до певного терміну. Якщо ж зобов’язання сторін до цієї дати не завершені, паспорт угоди необхідно продовжити, тобто переоформити.


Вам знадобиться

Інструкція ЦБ РФ від 15.06.2004 N 117-І «Про порядок подання резидентами і нерезидентами уповноваженим банкам документів та інформації при здійсненні валютних операцій, порядок обліку уповноваженими банками валютних операцій та оформлення паспортів угод»

Інструкція

 1. Щоб отримати підставу для продовження паспорта угоди, укладіть з вашим іноземним партнером додаткову угоду до договору із зазначенням нового строку його дії, а також за потребою внесіть й інші зміни. Крім того, направте в банк, в якому відкрито паспорт угоди, лист про намір його продовжити або переоформити з інших підстав.
 2. Далі дійте відповідно до Інструкції ЦБ РФ від 15.06.2004 № 117-І і підготуйте наступні документи:
  - 2 примірники паспорта угоди, оформленого з урахуванням внесених в контракт змін, тобто нового терміну дії, в оригіналі за підписом керівника підприємства і печаткою;
  - Підписане сторонами додаткову угоду до контракту — оригінал або копію, завірену підписом керівника і печаткою;
  - Дозвіл органів валютного контролю банку на здійснення валютних операцій за договором через рахунки, відкриті в іноземному банку, що обслуговує вашого партнера, якщо таке потрібно за нормами валютного законодавства;
  - Інші документи на вимогу обслуговуючого банку.
      
 3. Для передачі в банк переоформленого паспорта угоди та підтверджуючих документів дотримуйтесь терміни: або день наступної валютної операції, або чергова дата надання в банк документів та інформації відповідно до вимог законодавства про валютний контроль.
 4. Після отримання необхідного пакету документів банк проставляє на обох екземплярах паспорта угоди відмітку про дату надання вами документів на переоформлення, після чого підписує паспорт угоди. Майте на увазі, що спочатку присвоєний банком номер паспорта угоди зберігається при його продовження або будь-якому іншому переоформлення до повного виконання сторонами зобов’язань за контрактом та закриття паспорта угоди і досьє по ньому.