Як продовжити відрядження

Як продовжити відрядження

Для ведення переговорів і інших цілей співробітників підприємства направляють у відрядження. На підставі службової записки керівника структурного підрозділу, де трудиться відряджений, видається наказ і пишеться службове завдання. Якщо строки відрядження необхідно продовжити, директор організації становить наказ про це.

Вам знадобиться

бланки відповідних документів, документи підприємства, печатку організації, ручка, документи відрядженого працівника.

Інструкція

  1. Керівник структурного підрозділу пише службову записку на ім’я першої особи компанії про продовження відрядження. У ній доповідається про терміни, на які необхідно продовжити відрядження. У документ вписується прізвище, ім’я, по батькові особи, який в даний час знаходиться у відрядженні у справах фірми, відповідно до документа, що засвідчує особистість, займану ним посаду відповідно до штатного розкладу, назва структурного підрозділу, в якому працює даний фахівець. Керівник структурного підрозділу підписує доповідну записку, вказавши своє прізвище, ініціали. Директор підприємства ставить свій підпис у разі своєї згоди на продовження відрядження.
  2. На підставі доповідної записки перша особа організації видає наказ. У його шапці пише повне та скорочене найменування підприємства відповідно до установчих документів або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи відповідно до документа, що посвідчує особу, якщо фірма є індивідуальним підприємцем. Документу присвоюється номер і дата. Його назва відповідає продовження відрядження.
  3. У розпорядчій частині наказу директор прописує причину, по якій продовжується відрядження, зазначає прізвище, ім’я, по батькові працівника, відправленого у відрядження, займану ним посаду. Причому керівник фірми посилається на наказ про направлення у відрядження даного фахівця, прописує номер і дату видання документа.
  4. Перша особа організації вказує кількість днів, на яке продовжується відрядження співробітника, а також терміни її продовження.
  5. Перебування у відрядженні даному працівнику компенсується за документально підтвердженим витратами, також і дні продовження оплачуються йому за рахунок організації.
  6. Керівник підприємства покладає відповідальність на головного бухгалтера про інформування відрядженого співробітника про продовження його відрядження та ознайомленні з наказом.
  7. Наказ підписує директор організації, вказавши свою посаду, прізвище, ініціали, запевняє його печаткою компанії.