Як проектувати електронні схеми

Як проектувати електронні схеми

Під електронними або електричними схемами увазі графічне зображення складу та окремих елементів найрізноманітніших приладів та пристроїв електроніки, автоматики та обчислювальної техніки. Серед знайомих усім нам електронних схем — телевізійні та радіоприймачі, відеомагнітофони, персональні комп’ютери. Проектуванням і розробкою електронних схем займається розділ електротехніки, званий електронікою.

Інструкція

  1. Склад електронного пристрою відобразіть у вигляді принципової електричної схеми. Вона являє собою головний робочий інструмент, за яким готують креслення для виготовлення пристроїв, включаючи монтажні схеми. На підставі принципової схеми надалі проводиться аналіз роботи системи, пошук можливих несправностей і вразливих місць, налагодження і регулювання електронного пристрою.
  2. Почніть проектування електронної схеми з формулювання функцій або сукупності функцій, які повинна виконувати майбутня технічна система. Від правильної постановки функціональної завдання залежатиме грамотне складання схеми всього пристрою. Виділіть основні і допоміжні функції системи.
  3. Залежно від числа функцій визначте, з яких блоків складатиметься пристрій. Виконання кожної функції має забезпечуватися окремою підсистемою, склад якої буде визначатися вимогами до неї з боку загальної електронної системи. Надалі при налагодженні схеми ви зможете поєднати компоненти деяких блоків, що виконують суміжні функції (такий процес називається згортанням).
  4. Визначте, які компоненти (електронні прилади та пристрої) будуть реалізовувати основну та допоміжні функції. Кожна функція може бути реалізована одним з безлічі відомих фізичних процесів та / або явищ. Дайте відповідь на питання: який електронний прилад здатний стати носієм необхідного вам ефекту (резистор, конденсатор, транзистор, діод, реле і так далі)? Передбачте в електронній схемі наявність робочого органу, що здійснює головну корисну функцію, джерела енергії (блок живлення), органів управління.
  5. Визначте склад і необхідні параметри системи електроживлення. Залежно від призначення пристрою вона може включати джерело постійного або змінного струму, обмотки магнітних пускачів, регуляторів і так далі.
  6. Спроектуйте ланцюга електроприймачів: електричного двигуна (при наявності), реле, вимірювальної частини приладу. Сформулюйте вимоги до умов роботи цього блоку.
  7. З’єднайте воєдино різні функціональні блоки електронного пристрою. Нанесіть на електронну схему всі її компоненти із зазначенням типу і номінальних параметрів. Після перевірки схеми усуньте недоліки конструкції, зробіть її налагодження і приступайте до складання схеми з’єднань (монтажу).

Корисні поради

Додаткове джерело:

«Як проектувати електронні схеми», К. Галле, 2009.