Як прокоментувати проблему

Як прокоментувати проблему

Необхідність прокоментувати проблему виникає при роботі з будь-яким текстом у старшокласників. Коментар дає уявлення про розуміння тексту учнями чи студентами. Але не варто забувати, що коментар це не простий переказ тексту. Переказуючи текст ми говоримо про героїв, а коли даємо коментар проблеми — розглядаємо актуальність і висвітлюємо позицію автора.

Інструкція

 1. Перед тим як прокоментувати проблему, уважно прочитайте текст. Є два види коментаря проблеми — це коментар текстуальний, коли ви прямуєте за автором при виявленні проблеми, і коментар концептуальний, коли ви інтерпретіруете проблему тексту.
 2. Текстуальний коментар проблеми можна скласти у вигляді відповідей на такі питання: як розкриває проблему автор, на чому акцентує свою увагу і чому; ставлення автора до проблеми; за допомогою яких засобів виразності автор показує своє ставлення до проблеми.
 3. Концептуальний коментар проблеми — дає інтерпретацію актуальності. У даному коментарі вкажіть, якого типу ця проблема (екологічна, етична, соціальна чи інша на ваш погляд), яка її актуальність для нашого часу, ніж вона привернула даного автора, до якого висновку прийшов автор.
 4. Коментар повинен слідувати після формулювання проблеми і далі можна зробити логічний перехід наступними словами: позиція автора полягає в тому, що ….
 5. Щоб визначити позицію автора, необхідно ще раз уважно ознайомиться з текстом, і зрозуміти ставлення автора до героїв, в чому хоче він вас переконати. У тексті ви обов’язково знайдете відповідь на це питання.
 6. Скористайтеся зразковим планом для коментаря проблеми.

  1. Актуальність проблеми, яку розглядає автор.

  2. Причини виникнення проблеми.

  3. Дайте характеристику автору, який торкнувся дану проблему.

  4. Яких письменників ви знаєте, які приділяли увагу цій проблемі.

  5. Ваше ставлення до проблеми.
 7. Пам’ятайте не можна коментувати проблему у відриві від тексту. Використовуйте в коментарі такі вирази: проблема змушує задуматися …; проблема дозволяє по-іншому подивитися …

  У висновку зробіть короткий висновок.