Як прорахувати індекс інфляції


 

Інфляція — знецінення грошей. Вона відбувається, коли середній дохід населення залишається незмінним, але спостерігається постійне зростання цін на продукти харчування та промислові товари. Індекс інфляції — економічний показник, що дозволяє отримати чисельну характеристику інфляційного процесу.Інструкція

  1. Індекс інфляції має ту ж суть, що і індекс цін, але вони обидва відрізняються від індексу цін виробників, індексу-дефлятора ВВП і навіть індексу споживчих цін, оскільки мають з ними різний враховується в розрахунках складу послуг, товарів і благ. Прорахувати індекс інфляції необхідно з урахуванням так званого споживчого кошика.
  2. Споживчий кошик являє собою перелік товарів, продуктів і мінімального набору послуг, найбільш важливих з точки зору домогосподарства. Цей перелік невипадковий — його затверджують постановою Росгосстата на певний період часу. За допомогою індексу цін можна відстежити інфляційні (або дефляційні) процеси, що відбуваються за досліджуваний період в країні. Чим вищий цей показник, тим більша економічна навантаження лягати на плечі населення та самої держави.
  3. Статистичні дані про вартість споживчого кошика публікуються у відкритій пресі кожен квартал. Ви можете і самі визначити їх, відвідавши найближчі магазини і записавши на початок досліджуваного періоду. В його кінці ви знову пройдіть по тим же магазинах і запишіть нові ціни на ті ж товари. Складіть початкові ціни — це буде базова вартість споживчого кошика (СПКБ). Складіть ціни на кінець періоду — це буде поточна вартість споживчого кошика (СПКт).
  4. Індекс інфляції є відношення базової та поточної вартості споживчого кошика, розрахуйте його за формулою:

    ШІ = СПКБ / СПКт.


  5. Індекс інфляції використовується в багатьох економічних розрахунках, з його допомогою визначають динамічні зміни: темп інфляції, зниження реальних доходів населення, рівень зниження якості життя. Використовуючи той показник індексу інфляції, який був отриманий самостійно, ви потім можете порівняти його з тими офіційними даними, які Росгосстат публікує у своїх звітах.