Як прорахувати рентабельність

Як прорахувати рентабельність

Під час оцінки ефективності економічної діяльності організації фахівці використовують розрахунок показників прибутковості, які також відомі під іншою назвою — коефіцієнти рентабельності. Щоб визначити загальну ефективність роботи організації, необхідно дізнатися значення цього показника.

Інструкція

 1. Визначити рентабельність організації можна, використовуючи такі офіційні документи компанії, як «Бухгалтерський баланс» і «Звіт про фінансові результати». Показник рентабельності підприємства показує, наскільки ефективно в його діяльності використовуються всі майнові активи компанії, а саме оборотні та основні засоби. Більш точний зміст коефіцієнта рентабельності полягає в розрахунку кількості прибутку, яку отримує організація при вкладенні одного рубля в свої виробничі фонди. Щоб визначити рівень рентабельності компанії необхідно скористатися формулою:

  РП = БП / (ВОср. + ОСР.),

  де РП — величина рентабельності підприємства;

  БП — бухгалтерська (балансова) прибуток організації, отримана у звітному періоді;

  ОСР .- розраховане за звітний період середнє значення вартості оборотних активів;

  ВОСР. — Розраховане за звітний період середнє значення вартості необоротних активів.
 2. Бухгалтерська (балансова) прибуток організації — це прибуток, що отримана компанією за результатами звітного періоду, і що є базою для обчислення податку на прибуток. Іншими словами, це прибуток організації до оподаткування. Щоб дізнатися значення цього показника, необхідно з величини виручки, отриманої від реалізації послуг та товарів, прибрати:

  - Управлінські і комерційні витрати;

  - Собівартість наданих послуг або реалізованих товарів;

  - Сальдо від позареалізаційних діяльності;

  - Сальдо від операційної діяльності.
 3. Для обчислення середнього значення виробничих фондів організації необхідно дізнатися їх балансову вартість на початок і кінець аналізованого періоду. Потім, використовуючи формулу для визначення простої середньої величини, розрахуйте середню вартість майна організації в звітному періоді.