Як провести акцію в бухгалтерії

Як провести акцію в бухгалтерії

Акція являє собою цінний папір, що підтверджує внесення певної суми її власником у статутний капітал підприємства. Організація має право на розпорядження своєю власністю на свій розсуд, не винятком є ​​й акції. Вона може їх вкладати в статутний капітал інших підприємств, продавати, передавати безоплатно або в рахунок оплати товарів. Таким чином, перед компанією гостро стоїть питання про правильне проведення акції по бухгалтерської звітності.

Інструкція

  1. Повідомите всіх учасників та акціонерів про продаж або передачу акцій підприємства. Якщо цього не виконати, то угода може бути визнана протягом трьох місяців недійсною. Не допускається дарування між комерційними організаціями на суму більше 3 тисяч рублів, за винятком випадків, коли це передбачено статутом. У бухгалтерії акції проводяться в момент переходу до контрагента власності на фінансове вкладення. Факт вибуття акції підтвердіть первинним документом, складеним у довільній формі, наприклад, у вигляді акту прийому-передачі або договору купівлі-продажу.
  2. Проведіть реалізацію частки акцій у бухгалтерському обліку як вибуття фінансових вкладень. Для цього відкривається дебет за рахунком 76 «Розрахунки з різними кредиторами і дебіторами» і кредит за рахунком 91-1 «Інші доходи», яка відображає продаж або передачу акцій іншій організації у разі появи доходу. Для списання вартості акцій і витрат, які пов’язані з їх реалізацією, необхідно відкрити дебет за рахунком 91-2 «інші витрати» та кредит за рахунком 58-1 «Пан і акції» і рахунку 76.
  3. Придбайте акції іншої організації і протягом місяця повідомте про це податкову інспекцію, заповнивши форму № С-09-2. Оформіть угоду в письмовій формі, склавши договір купівлі-продажу, в якому вкажіть реквізити сторін, дані і вартість об’єкта угоди, а також інші істотні умови угоди.
  4. Відобразіть придбання акцій іншої організації в бухгалтерії. Для цього відкривається дебет за рахунком 58-1 і кредит за рахунком 76. Придбані акції проводяться в бухгалтерському обліку за первісною вартістю на підставі загального порядку. У цьому випадку не грає ролі те, що акції перебувають на ринку цінних паперів, тому що це враховується, тільки при їх вибутті або переоцінці. Витрати, які понесла компанія на придбання акцій, можуть бути виключені з суми первісної вартості і відображені в якості інших витрат організації, якщо їх розмір неістотно відхиляється від суми покупки акції.