Як провести аналіз ефективності рекламної компанії

Як провести аналіз ефективності рекламної компанії

Аналіз ефективності рекламної компанії необхідний для розуміння потреб даного бізнесу в цілому, стратегічного керівництва фірми і розкриття ініціатив, які можуть дозволити цьому бізнесу досягти поставлених стратегічних цілей.

Інструкція

  1. Визначте величину змін у складі майна рекламної компанії та джерел формування даних активів за аналізований проміжок часу. Виявити причини подібних змін.
  2. Позначте цілі і завдання, коло зацікавлених користувачів рекламної інформації, прийоми, методи і способи вирішення всіх поставлених завдань для проведення аналізу ефективності фірми.
  3. Проаналізуйте основні показники діяльності рекламної компанії, такі як прибуток від здійснюваних продажів, обсяг реалізації послуг, собівартість, а також витрати обігу. Всі ці показники відображені в балансі фірми за поточний період.
  4. Зробіть аналіз кредиторської, а також дебіторської заборгованості організації. Для цього потрібно зіставити значення сум даних заборгованостей, а потім розрахувати величину їх приросту.
  5. Проведіть оцінку поточної виробничої діяльності підприємства. Для цих цілей необхідно порахувати показник рентабельності рекламної фірми, який зможе показати, яка сума прибутку від продажу послуг припадає на одиницю грошових витрат. У свою чергу, рентабельність компанії розраховується як співвідношення прибутку від реалізації і собівартості реалізованої послуги.
  6. Проаналізуйте структуру власного капіталу фірми. Для цього визначте і порівняйте такі складові власних коштів: статутний, резервний та додатковий капітал, цільові надходження, фонд соціальної сфери. Дані для проведення аналізу можете взяти з балансу організації за звітний період. Після цього, в результаті оцінки системи власного капіталу компанії, можете зробити відповідний висновок про те, яку ж суму власних коштів рекламна фірма витрачає на здійснення своєї виробничої діяльності.
  7. Виявити причини, що впливають на поточний стан виробничої діяльності рекламної компанії. Потім підготуйте, а також обгрунтуйте необхідні управлінські рішення для виявлення і мобілізації резервів, які здатні підвищити ефективність діяльності аналізованого підприємства.