Як провести аналіз фінансового стану

Як провести аналіз фінансового стану

Найчастіше життєздатність компанії залежить від її фінансового стану, тому дуже важливо вчасно відстежувати його зміни, а також проводити аналіз фінансового стану для виявлення різних проблем і складнощів у її балансі та звітності. Завдяки своєчасному аналізу, ви зможете порівняти поточні фінансові дані компанії з її минулими даними і зробити відповідні висновки щодо відбувається фінансової динаміки.

Інструкція

  1. Основні проблемні статті зазвичай стосуються незадовільного фінансового становища компанії — непокритих збитків, прострочених кредитів, заборгованостей і так далі, а також недоліків роботи організації, які відображаються на її фінансовому благополуччі. Приклад подібних недоліків — невиплачені пені, штрафи, неустойки, дебіторські заборгованості, і багато іншого.
  2. Дослідіть дані балансу для оцінки платоспроможності компанії, віднімаючи короткострокові зобов’язання компанії з вартості її оборотних коштів.
  3. Також проведіть вертикальний і горизонтальний аналіз звіту про збитки і прибутки — простежте в процесі аналізу взаємозв’язок динаміки виручки і собівартості. Про проблеми з ефективністю бізнесу говорить зниження обсягів виручки при зростанні витрат.
  4. Крім того, важливо провести аналіз ліквідності балансу компанії, щоб з’ясувати, чи має вона достатній обсяг активів, щоб покрити свої зобов’язання. Для вас важливими є ті коефіцієнти, які визначають ділову активність компанії, як у взаємодії з постачальниками, так і у взаємодії з клієнтами.
  5. Розрахуйте коефіцієнт фінансової стійкості, щоб охарактеризувати частку власних коштів у валюті балансу, і крім того, розрахуйте показники рентабельності — важливо визначити загальну і чисту рентабельність компанії. Перед аналізом не забудьте поставити перед собою мету — підсумки аналізу мають стати для вас конкретними відповідями на конкретні питання.