Як провести аналіз прибутку

Як провести аналіз прибутку

Основна діяльність підприємства є головним джерелом отримання прибутку. Характер діяльності визначається галузевою специфікою приналежності підприємства, основу якої становить виробнича і комерційна діяльність, а доповнюється інвестиційної та фінансової діяльністю. Прибуток, що отримується від продажу виробленої продукції, послуг і робіт, визначається різницею між виручкою і собівартістю, за вирахуванням податків та інших обов’язкових платежів.

Інструкція

 1. Аналіз прибутку проводиться за різними напрямами, формами і видами. Аналіз за напрямами поділяється на аналіз формування прибутку та його використання Аналіз по формуванню проводиться в розрізі сфер діяльності: фінансової, операційної та інвестиційної. Це основна форма аналізу, що сприяє виявленню рівня прибутку і підвищення резервів. Проводиться цей вид аналізу за даними оподатковуваного прибутку та бухгалтерського обліку. Аналіз використання та розподілу прибутку проводиться за напрямами її використання і допомагає з’ясувати рівень споживання і капіталізації прибутку.
 2. За обсягами проведення аналізу виділяють тематичний і повний аналіз прибутку. Тематичний аналіз обмежений деякими аспектами використання або формування прибутку, повний — з метою вивчення кожного аспекту формування прибутку, а також розподілу і використання.
 3. Організація проведення аналізу може бути зовнішньою і внутрішньою. Зовнішній аналіз проводиться податковими органами, аудиторськими організаціями, страховими компаніями і банками, внутрішній проводиться власниками організації і представляє комерційну таємницю.
 4. Мета аналізу полягає у виявленні причин, які зумовили визначення резервів зростання прибутку, зміну прибутку і підготовці рішень. Для того щоб провести аналіз необхідно:

  - Вивчити склад і структуру прибутку;

  - Оцінити прогноз і динаміку фінансових результатів;

  - Провести оцінку якості прибутку;

  - Виявити кількісні зміна впливу факторів на формування прибутку;

  - Вивчити напрями, тенденції та пропорції розподілу прибутку;

  - Розробити рекомендації щодо більш ефективного використання прибутку.
 5. Під час проведення аналізу звичайно використовуються різні способи і прийоми, що дозволяють отримати достовірну оцінку фінансового результату, наприклад, вертикальний і горизонтальний аналіз або аналіз за факторами та порівняльний аналіз. Послідовність і методика аналізу прибутку вибирається у відповідність з формою проведення.

Зверніть увагу

Для проведення аналізу за певний рік слід робити розрахунки в цінах того періоду, за який проводиться аналіз.

Корисні поради

Інформаційною базою для аналізу прибутку є звіт про прибутки і збитки та бухгалтерський баланс.