Як провести аналіз рентабельності компанії

Як провести аналіз рентабельності компанії

Для оцінки економічної ефективності компанії застосовується показник, званий рентабельністю. Він у комплексному вигляді відображає повноту використання грошових, матеріальних і трудових ресурсів підприємства. При проведенні аналізу рентабельності слід враховувати витрати на виробництво, доходи компанії, а також втрати від обраного методу господарювання.

Інструкція

  1. Оберіть період, за який ви будете проводити аналіз рентабельності компанії. Це може бути календарний рік, квартал або півріччя. Для проведення порівняльного аналізу підготуйте дані по рентабельності підприємства за минулий період. Значення попередніх періодів приведіть у відповідність з поточними даними за допомогою індексу цін.
  2. Проведіть розрахунок окремих показників рентабельності: рентабельність продукції, основних засобів, активів, продажів, персоналу і так далі. Порівняйте їх з даними попередніх періодів. Встановіть, наскільки відрізняються один від одного порівнювані параметри. При необхідності встановіть величину зростання або падіння рентабельності по окремих позиціях, перевівши показники у відсотки.
  3. Оцініть, як впливають на показники рентабельності зовнішні і внутрішні чинники. Визначте, які резерви зростання показників рентабельності. Намітьте шляхи підвищення показників, визначте способи управління рентабельністю компанії. Для забезпечення зростання рентабельності потрібно, щоб чистий прибуток росла швидше, ніж дохід від реалізації товарів або послуг.
  4. Визначте, наскільки стабільною була робота компанії в аналізованому періоді. Тут зверніть увагу на стійкість фінансового стану, рівень ліквідності, стабільність платоспроможності. Порівняйте дані з характеристиками, що описують попередній період.
  5. Розбийте фінансовий аналіз діяльності компанії на ряд етапів. Спочатку визначте методологічний підхід, потім оцініть вихідні дані з точки зору їх повноти та достовірності. При виборі методики визначите, чи буде вами використаний горизонтальний аналіз або вертикальний. Перший передбачає порівняння позицій звітного документа з такими ж даними попереднього періоду. У другому випадку визначається поведінка системи всіх доданків рентабельності і вплив кожної позиції на кінцевий результат.
  6. Узагальнені дані аналізу рентабельності по всіх позиціях зведіть в таблицю і уявіть результати в наочній графічній формі. Намітьте шляхи підвищення рентабельності в майбутньому періоді.

Корисні поради

Додаткове джерело:

«Аналіз фінансових результатів, рентабельності та собівартості продукції», Е.І. Крилов, В.М. Власова, І.В. Журавкова, 2006.