Як провести аналіз рентабельності підприємства

Як провести аналіз рентабельності підприємства

Результативність та ефективність діяльності будь-якого комерційного підприємства оцінюється не тільки за допомогою системи абсолютних показників (виручка, прибуток, собівартість), але і ряду відносних, один з яких — рентабельність. Загальний зміст рентабельності полягає в зіставленні витрат і результатів.

Інструкція

  1. Для оцінки ефективності діяльності підприємства використовується показник рентабельності продукції. Його ви можете знайти шляхом ділення прибутку від продажів на загальну собівартість реалізованої продукції. Рентабельність продажів характеризує розмір прибутку, який приносить підприємству кожен рубль витрат, вкладених у виробництво і реалізацію. Іноді замість прибутку від реалізації при розрахунку даного показника використовують чистий прибуток. Але в цьому випадку на рентабельність впливатимуть чинники, пов’язані з постачальницько-збутової та іншою діяльністю організації, а також порядок і принципи оподаткування.
  2. Крім рентабельності продукції при оцінці ефективності діяльності підприємства використовується показник рентабельності продажів. Він визначається як відношення прибутку від реалізації або чистого прибутку до величини виручки від продажів. Даний показник дозволяє стежити за змінами в політиці ціноутворення. Рентабельність продукції показує частку прибутку в загальному обсязі виручки підприємства. Саме цей показник дозволяє прийняти рішення, яким шляхом відбуватиметься збільшення прибутку: за допомогою підвищення обсягів виробництва або зниження собівартості продукції.
  3. При аналізі діяльності підприємства ви можете розрахувати рентабельність активів. Вона визначається як відношення прибутку (чистої, валовий або від реалізації) до середньої величини активів організації за певний період. Рентабельність активів показує, яку прибуток підприємство отримає на кожен рубль, вкладений в майно.
  4. Визначаючи рентабельність підприємства, не забудьте розрахувати рентабельність власного (акціонерного) капіталу. Він визначається шляхом ділення чистого прибутку на величину власного капіталу. Це показник є найбільш важливим для акціонерів, оскільки відображає прибутковість засобів, вкладених ними в компанію.