Як провести аналіз рентабельності

Як провести аналіз рентабельності

Рентабельність є показником прибутковості підприємства. Також саме рентабельність на увазі під собою використання певних коштів, при яких організація може покрити власні витрати доходами і отримати прибуток.

Інструкція

  1. Проведіть аналіз рентабельності компанії за даними її діяльності за рік, а потім по кварталах. Порівняйте фактичні показники рентабельності (продукції, майна, власних коштів) за необхідний період з розрахунковими (плановими) показниками і зі значеннями за попередні періоди. При цьому значення за попередні періоди приведіть до порівнянного виду за допомогою індексу цін.
  2. Вивчіть вплив внутрішніх і зовнішніх факторів виробництва на показники рентабельності. Потім визначте резерви приросту показників рентабельності. У свою чергу, для забезпечення збільшення рентабельності, темпи підвищення прибутку повинні бути більше темпів зростання використовуваних матеріалів або результатів діяльності, тобто доходу від реалізації товару.
  3. Проаналізуйте стабільність роботи підприємства, яка характеризується безліччю різних показників, що відображають стійкість стану його фінансів, оптимальний рівень ліквідності та платоспроможності. Метою аналізу фінансів служить оцінка стану компанії в попередньому періоді, проведення оцінки її стану на справжній момент і оцінка майбутнього стану фірми.
  4. Сам фінансовий аналіз проведіть у кілька етапів: визначте підхід або направлення даного аналізу, оцініть якість вихідної інформації і виконайте аналіз із застосуванням основних методів. До даних методів належать: горизонтальний — порівняння кожної окремої позиції балансу або іншого звітного документа з даними за попередній період; вертикальний — визначення системи всіх доданків показника, а також впливу кожної позиції в цілому на сам результат; трендовий — аналіз показника, зроблений за кілька проміжків часу і визначення тренда за допомогою математичної обробки певного ряду динаміки.