Як провести аналіз ризику на підприємств


 

Проведення аналізу ризиків на підприємстві необхідно для дослідження можливих загроз у діяльності компанії, а також для подальшого їх усунення. Ризики присутні на всіх етапах планування, тому слід виділяти їх деякі групи і потім вже аналізувати.


Інструкція

  1. Складіть схему процесу аналізу ризиків. Включіть в неї основні аспекти аналізу: пошук основних джерел ризиків; проведення оцінки ймовірності отримання збитків, пов’язаних з конкретними джерелами ризиків; розробку дій, що дозволяють знизити труднощі подолання виникаючих ризиків.
  2. Зверніть увагу на те, що рідко зустрічаються ризики, які мають одиничний характер впливу. Всі типи ризиків взаємопов’язані, а це в свою чергу значно ускладнює вибір способу проведення їх аналізу. Тому аналіз ризиків необхідно проводити, розбивши всі наявні ризики на 3 основні категорії: ризики стратегічної зони господарювання та навколишнього ділової зовнішнього середовища; внутрішні ризики; ризики конкретного проекту або продукту.
  3. Проведіть класифікацію та ідентифікацію ризиків по кожному з перерахованих вище аспектів по основних ознаках. Виявити джерела їх виникнення на підприємстві.
  4. Визначте ймовірність недосягнення мети або результату, який обумовлений конкретними джерелами загроз.
  5. Виміряйте ступінь ризику. Потім розробіть основні дії, які зможуть дозволити вам знизити рівень впливу аналізованих ризиків.
  6. Враховуйте ряд таких вимог у процесі проведення аналізу ризиків. Відхилення планових показників під впливом окремого чинника ризику повинні бути визначені індивідуально. Втрати по одному ризику не обов’язково підвищують імовірність виникнення втрат за іншим. Максимально можливі відхилення не повинні перевищувати заданих значень допустимого ризику, а також фінансових можливостей самого підприємства. Фінансові витрати на розробку і подальшу реалізацію стратегії оптимізації ризиків не повинні бути більше можливих втрат потенціалу компанії від впливу ризиків.