Як провести аналіз собівартості

Як провести аналіз собівартості

Проведення аналізу собівартості виробництва і реалізації продукції є одним з найважливіших етапів фінансового життя підприємства. Виявлення відхилень від заданих параметрів, а також факторів, що вплинули на це, допомагають керівництву підприємства приймати потрібні заходи для підтримки конкурентоспроможності своєї продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках. Поговоримо про те, як же правильно провести аналіз собівартості.

Інструкція

  1. Складіть планову калькуляцію собівартості продукції. Планова калькуляція повинна включати в себе всі статті витрат на виробництво, а саме матеріальні витрати, заробітну плату основних виробничих робітників, витрати на проведення поточних і капітальних ремонтів, на утримання основних фондів, транспортні витрати, витрати на охорону праці та інші витрати. Планова сума витрат, приведена до одиниці виробленої продукції і є планова калькуляція випуску продукції.
  2. Розрахуйте фактичну калькуляцію собівартості продукції. Для цього вам потрібні будуть дані про фактичні витрати підприємства на виробництво продукції за звітний період. Дані про витрати на оплату праці ви можете знайти у відділі праці і заробітної плати, транспортні витрати — в транспортному відділі, витрати на капітальний та поточний ремонт основних фондів — в ремонтній службі і т.д. На малих підприємствах, де немає різних служб і відділів, зведенням фактичних витрат, як правило, займається бухгалтер. Отже, фактична сума витрат, приведена до фактичною кількістю випущеної продукції і є фактична калькуляція випуску продукції.
  3. Проведіть аналіз собівартості. Повний аналіз собівартості зводиться до порівняння планових показників за статтями калькуляції та їх фактичних значень. В результаті різниці фактичних і планових показників можна отримати суму відхилення. Таку суму необхідно розрахувати по кожній статті витрат. Позитивне значення відхилення свідчить про перевитрату, негативне — про економію за відповідними статтями витрат. Якщо ж враховувати, що підприємство не виконало план виробництва, то при аналізі собівартості за плановий показник приймається значення, перелічене на фактичний обсяг виробництва. Для цього розділіть планове значення кожної статті на плановий випуск продукції. Потім отриманий показник помножити на фактичний випуск продукції. Тепер стає ясно, що при невиконанні плану виробництва, підприємство має перевитрату по собівартості, а при перевиконанні — економію.
  4. Проведіть аналіз факторів, що вплинули на виявлені відхилення. Потім оформите пояснювальну записку керівнику підприємства про результати проведеного аналізу, а також пропишіть пропоновані заходи щодо зменшення величини відхилень.