Як провести аналіз уроку

Як провести аналіз уроку

Будь-який вчитель стикається з необхідністю написання аналізу уроку. Наприклад, під час складання портфоліо для атестації або після відвідування уроку іншого педагога. Як же його скласти професійно? Необхідно знати його складові.

Інструкція

  1. В аналізі потрібно зазначити дату проведення і тему уроку. Напишіть також, які цілі і завдання були поставлені. Необхідно звернути увагу на наявність освітньої, розвиваючої і виховної цілей. Відзначте, яке місце займає даний урок у навчальному плані. Наприклад, вам потрібно скласти аналіз уроку на тему «Написання відмінкових закінчень іменників». Цей урок включений у розділ «Іменник».
  2. Позначте тип уроку. Наприклад, це був урок вивчення нового матеріалу або повторення вивченого, інтегрований урок. Запишіть, обгрунтований чи був вибір даного типу. Не забудьте відобразити в аналізі, як цей урок пов’язаний з попередніми. Наприклад, перед вивченням написання відмінкових закінчень іменників були проведені уроки з вивчення відмінків і відмін іменників.
  3. Необхідно відзначити в аналізі, як був початий урок (наявність Оргмомент). Напишіть, в якій формі була проведена перевірка домашнього завдання, і чи виправданий був вибір саме цієї форми. Вкажіть, які частини уроку здалися вам найбільш вдалими. Чим це, на ваш погляд, обумовлено. Наприклад, під час відпрацювання навичок написання відмінкових закінчень іменників вдалим було використання вчителем карток з диференційованим завданням, а на етапі закріплення матеріалу — наявність творчого завдання.
  4. Відзначте також, які складові уроку виявилися невиправданими. Наприклад, на якомусь етапі уроку було нераціонально витрачено час, або не продумана індивідуальна діяльність учнів.
  5. В аналізі обов’язково потрібно зафіксувати використання інформаційних технологій на уроці (інтерактивної дошки, проектора). Напишіть, чи були проведені физминутки. Цей момент дуже важливий, особливо в початковій школі. Чи була проведена рефлексія на завершальному етапі уроку.
  6. Важливим фактором успіху на уроці є емоційна атмосфера, створена вчителем. Запишіть, чи було організовано плідну співпрацю педагога і учнів. Не забудьте відзначити наявність відхилень від запланованого ходу уроку, якщо такі є, або всі етапи були добре продумані, розраховані за часом.
  7. Напишіть, різноманітні й цікаві Чи були завдання, запропоновані вчителем. Необхідно чергувати індивідуальну роботу з колективною. Чи було це на уроці? Відображення, в якій формі було дано домашнє завдання (воно має бути пояснено учителем до дзвінка з уроку). Потрібно відзначити також було проведено узагальнення вивченого матеріалу в кінці уроку. Обов’язково вкажіть, чи досягнута мета, виконані чи поставлені завдання. Відзначте, чи заслуговує урок високої оцінки.