Як провести аналіз виробництва


 

Аналіз виробництва дозволяє в повній мірі оцінити його ефективність. Вивчення основних параметрів роботи підприємства слід проводити не від випадку до випадку, а періодично, відповідно до плану. За результатами аналізу звичайно приймається рішення про внесення змін до структури управління виробництвом.Інструкція

  1. Проведіть аналіз випускається. Оцініть обсяг вироблених товарів і послуг. Окремим рядком виділіть розмір реалізованої продукції. Підрахуйте кількість нереалізованих готових товарів, що зберігаються на складах.
  2. Застосуйте при підрахунках порівняння показників випущеної в обіг продукції з такими ж параметрами, що відносяться до попереднього періоду. При цьому обов’язково беріть до уваги тривалість конкретного виробничого циклу, а не календарне вимір часу.
  3. Розрахуйте показник внутрішнього обороту компанії. Якщо між структурними підрозділами підприємства відсутня передача виробів, що знаходяться в стадії виготовлення і обробки, оборот повинен бути дорівнює одиниці.
  4. Врахуйте при розрахунках показник частки продукції, виражений у величині валової продукції (так званий коефіцієнт товарності). При наявності незавершеного виробництва коефіцієнт буде також дорівнює одиниці. В іншому випадку мають місце залишки продукції на кінець аналізованого періоду.
  5. Проведіть вивчення складу продукції, використовуючи коефіцієнт готовності. При наявності тенденції до зменшення показника протягом декількох останніх періодів можна зробити висновок про те, що в загальному обсязі товарної продукції підвищується частка напівфабрикатів. Такий стан справ може вимагати зміни структури виробництва.
  6. На останньому етапі проаналізуйте планові значення собівартості товарної продукції. Включіть в аналіз статті виробничих витрат, у тому числі зарплату співробітників, зайнятих на виробництві; матеріальні витрати; транспортні витрати; витрати на проведення поточного та капітального ремонту. Порівняйте суму запланованих виробничих витрат з фактичними витратами.