Як провести аналіз витрат

Як провести аналіз витрат

У складі будь-якої організації повинен працювати людина, що володіє здібностями і знаннями в сфері дослідження економічних показників. У його завдання також входить проведення аналізу витрат. Динаміка витрат — це своєрідний «пульс» організації, за яким потрібно стежити, і для цього існують спеціальні методи.

Інструкція

  1. Спочатку проводиться горизонтальний аналіз. Покладіть перед собою документи звітності та порівняйте абсолютні показники витрат в чисельному вираженні протягом аналізованого періоду. Якщо відбулися різкі зміни, то потрібно розглянути при дослідженні ще час до початку аналізованого періоду. Саме на цьому етапі аналізу словесно формулюються цілі подальшої роботи, так як проводиться первинна оцінка фінансової ситуації в організації. Однак одного горизонтального аналізу недостатньо, необхідно продовжити дослідження на більш глибокому рівні.
  2. Проведіть вертикальний аналіз. Розрахуйте питому вагу витрат різного виду в їх загальну кількість. Розрізняють звичайні, позареалізаційні, операціональні та надзвичайні витрати. Звичайні витрати пов’язують з безпосередньо виробництвом товарів і послуг. Позареалізаційні витрати не пов’язані з продажем товарів, вони включають в себе плату за оренду, відсотки по кредитах, судові витрати. Операціональні — це витрати організації на її нормальне функціонування, які потрібні повсякденно, але також не пов’язані безпосередньо з виробництвом товарів і послуг. Наприклад, витрати на розрахунок оплати праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію.
  3. Також потрібно проаналізувати окремі витрати в кожному виді витрат, це дозволяє виявити небажані тенденції на ранніх стадіях виникнення проблеми. Часто на цьому етапі аналізу вдається виявити недоцільні витрати і побачити загрозу благополуччю організації.
  4. Для з’ясування глибинних причин зміни показників витрат часто доводиться проводити факторний аналіз витрат, який краще довірити професіоналам. Вони виявлять взаємозв’язки змінних і зроблять висновки про те, які показники потрібно змінити, щоб витрати стали більш доцільними.