Як провести аналіз заробітної плати

Як провести аналіз заробітної плати

Витрати підприємства на оплату праці мають великою питомою вагою щодо загальної суми витрат на виробництво. У зв’язку з цим організація повинна приділяти велику увагу економічному аналізу заробітної плати, який дозволить оцінити результати роботи і виявити можливості підвищення ефективності виробництва і резерви для формування ресурсів зростання.

Інструкція

  1. Розрахуйте показник абсолютного відхилення, який показує, наскільки фактично витрачені суми на заробітну плату відрізняються від планованих витрат. Проаналізуйте різницю між цими сумами. Даний показник характеризує перевитрату чи економію коштів, зміна чисельності та структури персоналу, співвідношення понаднормових і нормальних годин роботи.
  2. Врахуйте ступінь виконання виробничого плану за допомогою визначення відносного відхилення заробітної плати. Даний показник дорівнює фактично нарахованих сум з оплати праці за вирахуванням відкоригованого базового фонду. Остання величина дорівнює постійної сумі планової заробітної плати плюс мінлива сума, помножена на індекс обсягу продукції.
  3. Визначте вплив на абсолютні відхилення заробітної плати щодо основних факторів виробництва. Врахуйте зміна чисельності персоналу, що визначається різницею між фактичною і планованої чисельністю, помноженої на плановану середню заробітну плату. Проаналізуйте вплив зміни середньої заробітної плати. Для цього обчисліть різницю між фактичною і планованої середньою сумою оплати праці і помножте на фактичну чисельність робітників.
  4. Обчисліть показник зарплатоемкості продукції. Він дорівнює відношенню фактичної суми фонду заробітної плати до валової виручки від реалізації продукції виробництва. Нормальний розвиток виробництва характеризується зниженням зарплатоемкості пропорційно трудомісткості, при цьому вона контролюється за рахунок приросту продуктивності праці і середньої заробітної плати. Для довгострокової збалансованої економічної діяльності підприємства необхідно щоб темпи зростання продуктивності випереджали темпи зростання оплати праці.