Як провести аудит підприємства

Як провести аудит підприємства

Діяльність будь-якого підприємства в обов’язковому порядку підлягає аудиту, який являє собою перевірку достовірності фінансової звітності організації, дотримання їй законодавства в сфері ведення бухгалтерського обліку. Аудит полягає також у контролі діяльності фірми, в результаті якого можуть бути отримані роз’яснення та уточнення, що стосуються роботи підприємства.

Інструкція

  1. Аудиторські перевірки бувають обов’язковими і ініціативними. У першому випадку вони проводяться щорічно і регламентуються російським законодавством. Під обов’язковий аудит потрапляють акціонерні товариства, кредитні спілки, страхові компанії, товарні та фондові біржі, інвестиційні фонди.
  2. Ініціативний аудит являє собою перевірку ведення бухгалтерського обліку та звітності фірми за договором з аудиторською компанією. При цьому обсяги перевірки можуть змінюватись від усієї системи обліку та звітності до його окремої частини. Найбільш важлива мета ініціативного аудиту для фірми — можливість прогнозування банкрутства.
  3. Основний принцип проведення аудиторської перевірки — це визначення співвідношення між витратами і результатом. Необхідно заздалегідь узгодити з підприємством обсяг робіт, терміни виконання перевірки, а також спосіб надання відомості про діяльність фірми. У деяких випадках аудитори виїжджають безпосередньо на підприємство, іноді фірма самостійно представляє дані.
  4. Аудиторська перевірка починається з огляду звітності підприємства, здійснення підготовки до проведення аудиту. При цьому розраховується вартість витрат, а також оцінка ризику аудитора при перевірці.
  5. Далі проводяться безпосередньо аудиторські процедури, за допомогою яких визначається відповідність системі внутрішнього контролю фірми необхідним нормам. Після чого складається аудиторський висновок, а потім воно передається керівнику фірми. При цьому вказуються порушення, виявлені в ході перевірки, і розраховується рівень достовірності поданої звітності.