Як провести аудит в організації

Як провести аудит в організації

Основною метою проведення обов’язкової аудиторської перевірки є подання думки аудиторської фірми про те, чи забезпечує така звітність в усіх суттєвих показниках відображення активів і пасивів. А також вона визначає фінансові результати діяльності клієнта в звітному періоді, згідно всім необхідним вимогам законодавства Російської Федерації.

Інструкція

 1. При здійсненні аудиторської перевірки, необхідно оглянути всі наявні документи, звітність і баланси підприємства, що перевіряється на їх достовірність. При цьому під достовірністю розуміється ступінь точності даних аудиту бухгалтерської чи фінансової звітності, яка дозволяє своїм користувачам робити правильні висновки за результатами господарської діяльності про фінансовий та майновий стан компанії. У свою чергу, на даних висновках повинні прийматися всі обгрунтовані рішення.
 2. Аудиторська перевірка здійснюється тільки на підставі первинних документів, а також інформації про господарську діяльність, яка надається самим клієнтом.
 3. Планування та проведення аудиту здійснюється на основі певних внутрішньофірмових стандартів, розроблених на основі всіх необхідних діючих федеральних правил (чи стандартів) аудиторської діяльності. Почніть із загальною аудиторської перевірки стану підприємства. Перегляньте всі

  установчі документи — це вам допоможе в подальшому, при більш детальному вивченні стану справ.
 4. Аудиторська перевірка повинна здійснюватися таким чином, щоб отримати необхідну впевненість в тому, що дана бухгалтерська звітність не містить в собі суттєвих викривлень. Тобто невідповідностей і помилок, які зможуть зробити істотний вплив на фінансову або бухгалтерську звітність.
 5. Ознайомтеся з кадровою документацією, яка є в наявності на підприємстві, що перевіряється. Перевірте оформлення кадрової документації відповідно ГОСТам, нормативних документів, інструкції з діловодства, прийнятої в компанії.
 6. Перевірте стан особистих справ співробітників — наявність документів, уніфікацію документів, правильність оформлення згідно ТК РФ. Потім перевірте стан штатного розкладу, відповідність посад і працюючих.
 7. Здійсніть перевірку стану посадових інструкцій — на відповідність функціоналу, категорійності, прийому і звільнення, вимогам до посади, правам і відповідальності працівників організації.
 8. Перевірте стан графіка відпусток, порядку візування, а також заповнення і відповідність дійсності табеля обліку по робочому часу.
 9. Проведіть перевірку відповідності вимогам заповнення необхідного пакету документів по проведенню відряджень — положення про відрядження і документи.
 10. Перевірте стан діловодства в організації — уніфікацію документів, підрозділ їх на розпорядчі, організаційні, інформаційні, розуміння діловода значення та сутності всіх цих груп, Альбому уніфікованих форм організації та Інструкції з ведення діловодства.
 11. Після перевірки складіть список необхідних змін.