Як провести автоматизацію виробництва

Як провести автоматизацію виробництва

Автоматизація виробництва на увазі під собою процес розвитку машинної технології, при якому функції контролю та управління, що раніше виконувалися самою людиною, передаються автоматичним пристроям. При цьому проведення автоматизації на виробництві допомагає значно збільшити продуктивність праці і скоротити частину робітників, зайнятих у різних сферах виробництва.

Інструкція

  1. Вивчіть об’єкт. Подумайте, що можна замінити на виробництві, яке обладнання вам необхідно придбати, щоб збільшити продуктивність компанії.
  2. Розробіть технічне завдання та виберіть оптимальні елементи для вирішення поставлених завдань (датчики і прилади контролю, наприклад, за роботою верстатів, які виробляють кабель, комплекти для збору та обробки отриманої інформації, різні пристрої забезпечення інтерфейсу — пульти контролю для роботи диспетчерів виробництва, монітори) .
  3. Розробіть проектно-кошторисну документацію (схеми автоматизації, електричні принципові схеми, опису даних алгоритмів керування і систем).
  4. Складіть програми, що реалізують алгоритми управління новим обладнанням (нижня ступінь управління) і алгоритми для збору та обробки отриманої інформації (верхня ступінь управління).
  5. Забезпечте поставку необхідного обладнання. Прослідкуйте за виконанням монтажних і пуско-налагоджувальних робіт.
  6. Пам’ятайте, що необхідно прагнути до тотальної (мінливої ​​з часом) автоматизації виробництва. Тому слід провести вертикальну і горизонтальну інтеграцію всіх рівнів (особливо кінцевих пристроїв, наприклад, верстатів з виробництва технологічних ліній, електрообладнання, виробничих ділянок, а також всієї компанії) шляхом апаратного та програмного об’єднання систем управління кожного рівня. При цьому останні повинні залишатися відкритими для подальших змін, наприклад, збільшення числа вироблюваних елементів. Вертикально інтегровану структуру можна зобразити у вигляді піраміди, де на самому нижньому рівні знаходяться кінцеві пристрої (контролери, датчики, пускачі), а в середині — ступінь керування з операторськими станціями і контролерами. У свою чергу, верхня частина є управлінням виробництва, а все разом це повинно бути об’єднано локальними або глобальними комп’ютерними мережами, які розташовані під управлінням спеціального програмного забезпечення.