Як провести діагностику в дитячому саду

Як провести діагностику в дитячому саду

Діагностика знань, умінь і навичок дошкільнят проводиться в дитячому саду, як правило, два рази на рік: на початку і в кінці навчального року. Це дозволяє порівняти результати проведеної роботи з дітьми.

Інструкція

  1. Для проведення діагностичного обстеження необхідно розробити діагностичний інструментарій. Він включає в себе перелік завдань для виявлення знань, умінь і навичок дітей з критеріями рівнів, бланки для заповнення.
  2. Зазвичай визначаються критерії для високого, середнього та низького рівнів розвитку дітей. Для розробки критеріїв необхідно вивчити загальноосвітню програму, використовувану в дошкільному закладі. У деяких програмах вже є готова діагностика, деякі пропонують педагогам розробити її самим, орієнтуючись на особливості і вік дітей (наприклад, «Школа 2100»).
  3. При складанні питань для дітей потрібно орієнтуватися на кінцевий результат, представлений в програмі. Програма передбачає так званий «портрет випускника», в якому описано, що повинен знати і вміти дитина після проходження всіх розділів даної програми. Виходячи з цього, складаються завдання по кожному з розділів (мовленнєвий розвиток, фізичний розвиток, пізнавальний розвиток та ін) Крім того, описуються критерії рівнів засвоєння дітьми матеріалу.
  4. Для зручності і наочності розробляються карти, куди заносяться всі результати по кожній дитині. За ним дуже просто відстежити, в яких моментах дитина відстає і накласти корекційну роботу. В середньому корекція проходить протягом двох місяців. Після закінчення цього періоду проводять повторну діагностику і порівнюють отримані результати. При вдалому проходженні корекції рівень засвоєння знань дитини повинен підвищитися.
  5. Також в дитячому саду у дітей підготовчих груп перевіряється готовність до школи. Відповідальним за її проведення є педагог-психолог. До проведення корекційної роботи з дітьми необхідно залучати батьків вихованців, так як тільки разом з родиною можливі позитивні результати.