Як провести фінансовий аналіз підприємства

Як провести фінансовий аналіз підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства проводиться метою оцінки його діяльності. Він передбачає розрахунок низки показників, яка відображає процес формування грошових коштів у господарюючого суб’єкта, напрями їх використання та ефективність.

Інструкція

  1. Фінансовий аналіз є обов’язковим елементом фінансового менеджменту на підприємстві, економічних взаємин його з партнерами, банками, податковими органами. Він включає в себе розрахунок декількох груп показників: фінансової стійкості, ділової активності, прибутковості та рентабельності.
  2. Для визначення стійкості фінансового стану підприємства визначають зміни в структурі капіталу, джерела його формування та напрямки розміщення, ефективність і інтенсивність використання капіталу, платоспроможність і кредитоспроможність організації, запас її фінансової міцності.
  3. При проведенні фінансового аналізу визначають абсолютні та відносні зміни показників балансу. Останні дають можливість порівняти їх із загальноприйнятими нормативами, щоб оцінити ризик банкрутства, з показниками інших підприємств, щоб виявити його сильні і слабкі сторони, місце на ринку, а також з аналогічними періодами попередніх років, щоб виявити тенденції розвитку фірми.
  4. Проведення фінансового аналізу включає в себе кілька етапів. У першу чергу визначаються умови, цілі та завдання функціонування підприємства як системи, яка включає в себе 3 елементи: ресурси, виробничий процес і готову продукцію.
  5. Потім проводиться відбір показників, які характеризують фінансову діяльність підприємства: фінансової стійкості (коефіцієнт фінансової стійкості, автономії, питома вага дебіторської заборгованості, позикових коштів), платоспроможності і ліквідності, ділової активності (коефіцієнт оборотності запасів, власних коштів і т.д.), рентабельності .
  6. Після цього складається загальна схема системи, виділяються її головні компоненти, функції, взаємозв’язки, визначаються підрядні елементи, що дають якісні та кількісні характеристики. Потім отримують конкретні дані про роботу підприємства в числовому вираженні, оцінюють результати його діяльності, виявляють резерви для підвищення ефективності виробництва.